Hội CCB tỉnh: Hội nghị triển khai mô hình tuyên truyền viên bảo vệ môi trường cấp xã trong xây dựng nông thôn mới

Ngày 14 tháng 03 năm 2019

Ngày 14/3, Hội Cựu chiến binh tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai mô hình tuyên tuyền viên bảo vệ môi trường cấp xã thuộc Đề án "Thí điểm hoàn thiện và nhân rộng mô hình tuyên truyền viên bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2017-2020" của Hội Cựu chiến binh Việt Nam, thực hiện theo Quyết định số 712/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Dự hội nghị, có Thiếu tướng Cầm Xuân Ế, Chủ tịch Hội CCB tỉnh, đại diện các sở, ngành liên quan, các tuyên truyền viên của 2 xã trên địa bàn Thành phố là Hua La và Chiềng Ngần.


Sau 1 năm triển khai thực hiện mô hình tuyên truyền viên bảo vệ môi trường, Hội CCB tỉnh đã thành lập được 2 tổ với 12 thành viên tổ chức tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho nhân dân về việc thu gom rác thải, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật theo đúng quy định; các cấp hội CCB đã tổ chức được 65 buổi tuyên truyền bảo vệ môi trường, thu hút trên 5.200 lượt người tham gia. Thông qua việc tuyên truyền vận động, hiện nay hơn 70% các gia đình trên địa bàn 2 xã Hua La và Chiềng Ngần đã có nhà tiêu hợp vệ sinh...Trong năm 2018, Hội CCB tỉnh còn phối hợp với UBND các xã đặt được 30 bể chứa rác thải nguy hại, đặt 60 thùng chứa rác; đào trên 90 hố rác tại các bản và trung tâm các xã...


Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, chỉ ra những hạn chế trong việc thực hiện mô hình tuyên truyền viên bảo vệ môi trường cấp xã như: Kiến thức kinh nghiệm trong công tác tuyên truyền còn nhiều hạn chế; nhận thức ý nghĩa và tầm quan trọng về công tác bảo vệ môi trường của nhân dân còn chưa cao. Đồng thời, các đại biểu đã cùng bàn bạc và đưa ra nhiều giải pháp khắc phục.


 

Hội nghị triển khai mô hình tuyên truyền viên bảo vệ môi trường cấp xã.


Năm 2019, Hội CCB tỉnh tiếp tục chỉ đạo Hội CCB các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, đổi mới nâng cao chất lượng  đội ngũ truyên truyền viên ở cơ sở, góp phần nâng cao nhận thức ý nghĩa và tầm quan trọng, cũng như ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân và hội viên cựu chiến binh trong công tác bảo vệ môi trường, góp phần xây dựng nông thôn mới thành công. 

 

Đức Anh (CTV)

Tìm kiếm theo ngày