Hội CCB Sông Mã tham gia xây dựng nông thôn mới

Ngày 06 tháng 12 năm 2018

Thời gian qua, Hội CCB huyện Sông Mã luôn quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên về ý nghĩa, mục đích của chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, gương mẫu, tích cực lao động sản xuất, với nhiều cách làm hay, sáng tạo, góp phần cùng địa phương hoàn thành các tiêu chí theo quy định.Tuyến đường bê tông bản Bon do CCB xã Chiềng Sơ tự quản.


Hội đẩy mạnh triển khai các chương trình hành động, nhiệm vụ cụ thể, phù hợp với thực tế địa phương; vận động hội viên thay đổi nếp nghĩ, cách làm, mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng các kỹ thuật vào sản xuất, cải tạo vườn tạp, đất dốc... để nuôi, trồng các loại cây, con sang sản xuất hàng hóa có giá trị kinh tế. Đồng thời, tích cực chủ động phối hợp với các đơn vị chức năng mở các lớp tập huấn về kỹ thuật chăm sóc, cây trồng, vật nuôi; tạo điều kiện cho hội viên có thêm nguồn vốn sản xuất, kinh doanh. 5 năm qua, Hội đã phối hợp với Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện, Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp - PTNT tạo điều kiện giúp 1.563 hội viên vay trên 100 tỷ đồng vốn với lãi suất thấp, đầu tư phát triển sản xuất, trồng trọt, chăn nuôi; phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện mở 60 lớp tập huấn kỹ thuật về chăn nuôi, trồng trọt, kỹ thuật khuyến nông, khuyến lâm, bảo vệ môi trường... thu hút gần 2.500 lượt hội viên tham gia. Vì vậy, nhiều mô hình sản xuất, kinh doanh, xây dựng trang trại, gia trại và chăn nuôi được hình thành đem lại hiệu quả thiết thực, có giá trị kinh tế cao.


Trong xây dựng đường giao thông, Hội CCB huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hội viên và nhân dân đóng góp kinh phí, công sức, giải phóng mặt bằng để xây dựng các công trình phúc lợi, cơ sở hạ tầng, gương mẫu hiến gần 1.000 m2 đất thổ cư, đất nông nghiệp, phá dỡ hàng rào, chặt hơn 500 cây lấy gỗ, cây ăn quả, đóng góp hơn 300 triệu đồng và trên 2.000 ngày công lao động làm đường giao thông, xây dựng nghĩa trang, tu sửa kênh mương nội đồng, xây dựng nhà văn hóa...


Bên cạnh đó, Hội CCB huyện đã vận động hội viên tích cực tham gia giữ gìn an ninh trật tự,  xây dựng 140 mô hình tự quản về an ninh trật tự, đăng ký tự quản 72 km đường giao thông liên tỉnh, liên huyện, liên xã, bản với trên 1.500 hội viên tham gia, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Ngoài ra, Hội còn giúp các hội viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Năm 2018, Hội phối hợp với các đơn vị xây mới, sửa chữa được 12 nhà ở cho hội viên, trị giá gần 300 triệu đồng; trích từ nguồn “Quỹ ấm tình đồng đội” hỗ trợ 1 nhà tại xã Chiềng En, trị giá 8 triệu đồng; hội viên tự xóa được 5 nhà tạm...


Theo ông Hà Văn Cương, Phó Chủ tịch Hội CCB huyện, Hội CCB huyện Sông Mã hiện có trên 4.000 hội viên, sinh hoạt tại 374 chi hội, trong đó, gần 3.000 hội viên trong độ tuổi lao động, đây là lực lượng rất quan trọng trong phát triển kinh tế, tham gia các hoạt động phong trào, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân tin tưởng. Vì vậy, Hội tiếp tục phối hợp với các ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động mọi tầng lớp nhân dân phấn đấu hoàn thành các tiêu chí xây dựng NTM, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển giàu đẹp.


Tìm kiếm theo ngày