Hội CCB Phù Yên: Gần 3.400 hội viên được vay vốn phát triển kinh tế

Ngày 05 tháng 06 năm 2020

 

 

Một phiên giao dịch của cán bộ Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Phù Yên tại xã Mường Thải.

 

Tính đến hết tháng 5/2020, Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Phù Yên đã nhận ủy thác với Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện hơn 106 tỷ 900 triệu đồng, thông qua 96 tổ vay vốn, tiết kiệm, cho gần 3.400 hộ vay đầu tư chăn nuôi, trồng trọt, kinh doanh dịch vụ, chuyển đổi ngành nghề. Ngoài ra, hội viên các cấp Hội đã tự nguyện đóng góp xây dựng quỹ được hơn 3 tỷ đồng cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn vay phát triển kinh tế gia đình. Hội tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc quản lý và tuyên truyền hội viên sử dụng nguồn vốn vay đúng mục đích, góp phần thực hiện hiệu quả chương trình xóa đói, giảm nghèo ở địa phương.

Tìm kiếm theo ngày