Hội CCB Khối CCQ tỉnh: Triển khai các nhiệm vụ trọng tâm cuối năm 2018

Ngày 06 tháng 07 năm 2018

Ngày 5/7, Hội CCB Khối các cơ quan tỉnh đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018.


 

Hội CCB Khối CCQ tỉnh triển khai các nhiệm vụ trọng tâm cuối năm 2018


6 tháng đầu năm, Hội CCB Khối đã tập trung chỉ đạo các cấp hội tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết 23-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác CCB trong giai đoạn cách mạng mới; Chỉ thị 25-CT/TU của Ban Thường vụ tỉnh ủy về nêu cao trách nhiệm và chấn chỉnh tác phong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Rà soát hội viên có thời gian phục vụ tại chiến trường Lào, Cam-pu-chia, biên giới Tây Nam, biên giới phía Bắc đề nghị BHXH tỉnh cấp thẻ BHYT ưu đãi người có công. Tham gia Hội diễn “Tiếng hát CCB” tỉnh Sơn La lần thứ IV; tổ chức Giải cầu lông CCB Khối lần thứ X. Đổi tên 1 cơ sở hội; kiện toàn 1 cơ sở; tổ chức sinh hoạt ghép 1 cơ sở; phát thẻ cho 25 hội viên; giới thiệu 3 hội viên về sinh hoạt tại địa phương...


Trong thời gian tới, Hội CCB Khối CCQ tỉnh căn cứ kế hoạch công tác và chương trình hoạt động toàn khóa, kiện toàn tổ chức Hội; triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội CCB các cấp; tập trung hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2018; phối hợp cùng Đoàn Khối CCQ tổ chức các hoạt động “Đền ơn, đáp nghĩa”, động viên hội viên là thương binh, gia đình chính sách; đẩy mạnh phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” gắn với các cuộc vận động, phong trào thi đua của từng cơ quan, đơn vị, giữ vững và phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, tích cực tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, chế độ XHCN; tham gia giám sát và phản biện xã hội thiết thực, hiệu quả.


Tìm kiếm theo ngày