Hội CCB Khối các cơ quan tỉnh: Triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020

Ngày 08 tháng 01 năm 2020

Ngày 8/1, Hội Cựu chiến binh (CCB) Khối các cơ quan tỉnh đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 9; tổng kết công tác năm 2019; triển khai nhiệm vụ năm 2020.Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2020 Hội CCB Khối các cơ quan tỉnh.


Hội CCB Khối các cơ quan tỉnh hiện có 32 cơ sở hội, 340 hội viên. Năm 2019, Ban Thường vụ Hội CCB Khối đã tập trung quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác CCB trong giai đoạn cách mạng mới. Tổ chức kiện toàn, sắp xếp lại một số cơ sở hội, kết nạp thêm 40 hội viên. Chỉ đạo các cơ sở hội tuyên truyền, vận động hội viên phát huy bản chất “Bộ đội Cụ Hồ”, gương mẫu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Các cấp hội đã tích cực tham mưu cho cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, doanh nghiệp bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên; duy trì và đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, hội viên. Tích cực phối hợp với Đoàn Khối giáo dục truyền thống cách mạng cho đoàn viên, thanh niên; tham gia các chương trình xã hội từ thiện nhân đạo. Năm qua, 93,8% cơ sở hội đạt vững mạnh, 99,4% hội viên gương mẫu, 99,4% gia đình hội viên đạt danh hiệu gia đình văn hóa; Hội CCB Khối được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ...

 


Các cơ sở hội ký giao ước thi đua năm 2020.


Năm 2020, Hội CCB Khối các cơ quan tỉnh phấn đấu 100% cơ sở hội đạt trong sạch, vững mạnh; 100% hội viên gương mẫu, 100% gia đình hội viên đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa; 100% hội viên được quán triệt các nghị quyết của Đảng, nghị quyết Hội CCB; 100% cơ sở hội và hội viên gương mẫu thực hiện và giữ vững đơn vị không có ma túy...

 


Lãnh đạo Hội CCB tỉnh trao Bằng khen cho tập thể.

 

 

Hội CCB Khối các cơ quan tỉnh tặng Giấy khen cho các cá nhân.


Tại Hội nghị, Hội CCB Khối các cơ quan tỉnh đã tổ chức ký giao ước thi đua “CCB gương mẫu” năm 2020 giữa các cơ sở hội. Nhân dịp này, Hội CCB tỉnh tặng Bằng khen cho 1 tập thể, 1 cá nhân; Hội CCB Khối các cơ quan tỉnh tặng Giấy khen cho 2 tập thể, 8 cá nhân.

Tìm kiếm theo ngày