Học và làm theo Bác ở đơn vị Quyết thắng

Những năm qua, Ban CHQS huyện Sốp Cộp đã có nhiều việc làm cụ thể, thiết thực trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, góp phần hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.


 

LLVT huyện Sốp Cộp giúp nhân dân bản Men, xã Dồm Cang làm đường về bản.

 

Trong quá trình triển khai thực hiện, Đảng uỷ Quân sự huyện và cấp uỷ các cấp đã chủ động xây dựng kế hoạch, cụ thể hóa từng nhiệm vụ, hướng dẫn đơn vị thực hiện; chú trọng kiểm tra, đôn đốc gắn với thanh tra, kiểm tra toàn diện các mặt công tác; kịp thời rút kinh nghiệm, đề ra những chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo sát, đúng, trúng. Đồng thời, phát động thực hiện cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” trong Đảng bộ và LLVT huyện, Đảng ủy Quân sự huyện chỉ đạo cấp ủy các cơ quan, đơn vị xây dựng hệ thống tiêu chí chuẩn mực đạo đức làm cơ sở để phấn đấu, rèn luyện; kiểm tra, đánh giá chuyển biến của từng tập thể và cá nhân theo các nội dung; xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung đột phá; khắc phục kịp thời khâu yếu, mặt yếu, việc khó, việc mới trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương. Cùng với việc xây dựng kế hoạch tổ chức học tập các chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng ủy Quân sự huyện còn tổ chức học tập các chuyên đề “Nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức trách nhiệm của quân nhân, phấn đấu xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” trong tình hình mới”; “Nhận diện những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và một số giải pháp phòng, chống trong quân đội”. Thông qua đó, giáo dục, tuyên truyền cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc và đầy đủ hơn những giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, khơi dậy niềm tự hào và ý thức tự giác trong việc “làm theo” gắn với từng nhiệm vụ, chức trách.


Thượng tá Lường Văn Tuyên, Chính trị viên Ban CHQS huyện cho biết: Cấp uỷ các cấp đã chú trọng triển khai các bước làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực như đổi mới lề lối tác phong công tác của đội ngũ cán bộ, đảng viên; đẩy mạnh thực hiện 3 khâu đột phá; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia, phòng chống hiệu quả chiến lược “Diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, giữ vững ổn định chính trị trên địa bàn. Quan trọng hơn, bầu không khí dân chủ trong các đơn vị, mối quan hệ giữa cán bộ, chiến sỹ và nhân dân ngày càng gắn bó, bảo đảm hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ.


Trong 2 năm thực hiện Chỉ thị 05, Đảng bộ Quân sự huyện đã nhân rộng được nhiều mô hình điển hình tiên tiến, bảo đảm các lực lượng đều làm tốt công tác dân vận, thực hiện tốt phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”... Công tác xây dựng Đảng đạt được nhiều kết quả quan trọng; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng không ngừng được nâng lên; ý thức trách nhiệm, phương pháp, tác phong, công tác trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, đảng viên có nhiều chuyển biến tích cực, tỷ lệ đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 100%; Đảng bộ đạt danh hiệu “Trong sạch, vững mạnh tiêu biểu”; 100% cán bộ, đảng viên tự giác rèn luyện tác phong, nêu cao ý thức trách nhiệm, chủ động thực hiện tốt các công việc được giao theo chức năng, nhiệm vụ; chấp hành nghiêm thời gian làm việc, nội quy, quy chế của đơn vị; tận tụy với công việc, tạo thêm niềm tin đối với quần chúng, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.


Với những kết quả đạt được, Ban CHQS huyện đã được Bộ CHQS tỉnh tặng danh hiệu “Đơn vị tiên tiến” năm 2016 và năm 2017 được Bộ Tư lệnh Quân khu 2 tặng danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng”... Đó là động lực tinh thần để LLVT huyện tiếp tục phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương trong tình hình mới.

Tìm kiếm theo ngày