Học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh đi học trở lại từ ngày 24/2/2021

Ngày 22 tháng 02 năm 2021

Ngày 22/2, UBND tỉnh Sơn La đã ban hành Công văn số 469 về việc chuẩn bị các điều kiện để học sinh, sinh viên, học viên đi học trở lại.

 

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND các huyện, thành phố, các trường cao đẳng, trung cấp của tỉnh thông báo đến các trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT (dân lập, công lập, tư thục); Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh; các học viên, sinh viên đang theo học tại các trường cao đẳng, trung cấp của tỉnh đi học trở lại từ ngày 24/2/2021. Đồng thời, yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo toàn ngành tập trung công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19; xây dựng kế hoạch giáo dục phù hợp, đảm bảo chương trình giáo dục theo quy định, phù hợp với điều kiện thực tiễn, chú trọng các lớp cuối cấp để đảm bảo chất lượng đầu ra và phục vụ công tác tuyển sinh các lớp đầu cấp. Các nhà trường tổ chức vệ sinh trường lớp, lớp học, đảm bảo thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch theo khuyến cáo của cơ quan y tế và xử lý kịp thời các trường hợp nghi ngờ mắc COVID-19 trong trường học; thường xuyên báo cáo diễn biến tình hình dịch trên địa bàn tỉnh với cấp có thẩm quyền.

 

Tìm kiếm theo ngày