Học Bác gắn với nâng cao chất lượng đào tạo, huấn luyện

Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Trường Quân sự tỉnh (Bộ CHQS tỉnh) đã cụ thể hóa bằng những việc làm cụ thể gắn với nhiệm vụ chính trị của đơn vị, không ngừng đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.


 

Lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho đối tượng 3 tại Trường Quân sự tỉnh.

 

Bám sát nhiệm vụ đào tạo, huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, quân sự cho các đối tượng, xác định việc học và làm theo Bác là việc làm thường xuyên, là nhiệm vụ quan trọng của cán bộ, giáo viên, Đảng ủy Trường Quân sự tỉnh đã nghiêm túc quán triệt và triển khai sâu rộng trong toàn Đảng bộ; hàng năm, triển khai và chỉ đạo các chi bộ cũng như các đảng viên thuộc Đảng bộ xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện và cam kết đăng ký học tập rèn luyện của từng đảng viên, đưa việc học tập và làm theo Bác gắn với chức trách, nhiệm vụ và quá trình phấn đấu rèn luyện của mỗi cán bộ, đảng viên. Đặc biệt, trong quá trình đào tạo, nhà trường đã duy trì thực hiện tốt việc thực hiện nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật, gắn với thực hiện tốt việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, tạo chuyển biến và nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo cho các đối tượng. 


Xác định nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, là khâu then chốt trong đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, Đảng ủy - Ban Giám hiệu nhà trường luôn chú trọng công tác bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực, phẩm chất đạo đức, kỹ năng sư phạm cho những người thầy mặc áo lính, đảm bảo có trình độ, năng lực và nhiệt huyết với nghề. Trong đó, xây dựng kế hoạch phân công bài giảng phù hợp chuyên môn, khả năng, sở trường của từng người. Đồng thời, tạo điều kiện để đội ngũ giáo viên được tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, hội thi dạy giỏi do Bộ Quốc phòng và Quân khu tổ chức... Cùng với đó, nhà trường thường xuyên phát động tới đội ngũ cán bộ, giáo viên thi đua tự nghiên cứu, học tập, phát huy sáng kiến cải tiến mô hình học cụ; thường xuyên cập nhật các nội dung thông tin mới chính thống, làm phong phú thêm bài giảng, bổ sung cho công tác giảng dạy sát thực tiễn và đối tượng; kết hợp giữa lý thuyết với thực hành và bám sát phương châm đào tạo “Cơ bản, hệ thống, chuyên sâu” vận dụng tốt các quan điểm, nguyên tắc, mối kết hợp trong huấn luyện đảm bảo sát với thực tế địa phương... Đến nay, 100% giáo viên của trường có trình độ đại học và trên đại học, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đào tạo của nhà trường.


Đặc biệt, trong đào tạo, bồi dưỡng, nhà trường chú trọng phương châm đào tạo “Ba thực chất”. Đó là: “Dạy thực chất - Học thực chất - Kiểm tra đánh giá kết quả thực chất”, được Đảng ủy, Ban giám hiệu nhà trường xác định là giải pháp quan trọng, là mục tiêu phấn đấu trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo của nhà trường. Nhờ đó, chất lượng giáo dục - đào tạo, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho các đối tượng từng bước được nâng lên, đáp ứng yêu cầu triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác quốc phòng, an ninh ở địa phương, cơ sở trong tình hình mới. Chỉ tính trong 2 năm gần đây, nhà trường đã mở 12 lớp tập huấn cho hơn 850 cán bộ dân quân tự vệ; bồi dưỡng kiến thức QP-AN đối tượng 3 cho gần 1.400 đồng chí, kết quả đạt khá; mở 2 lớp bổ túc sĩ quan dự bị cấp Đại đội kết quả đạt khá; đào tạo trung cấp chuyên nghiệp ngành quân sự cơ sở khóa 7,  khóa học 2016-2018 cho 90 đồng chí. Duy trì nghiêm các chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ an toàn khu vực đóng quân; tổ chức luyện tập các kế hoạch, phương án sẵn sàng chiến đấu hằng năm với quân số tham gia luyện tập cao.


Học Bác bằng việc làm cụ thể, thiết thực gắn với nhiệm vụ của đơn vị đã góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện của nhà trường, nhiều năm qua, Trường Quân sự tỉnh luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ đào tạo các đối tượng, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh trên địa bàn ngày càng vững mạnh.


Tìm kiếm theo ngày