Hoàn thiện khung pháp luật để phát triển kinh tế tập thể, HTX

Ngày 07 tháng 12 năm 2021

Ngày 7/12, tại trụ sở Liên minh HTX Việt Nam, các đồng chí: Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban dân tộc; Nguyễn Duy Hưng, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; Nguyễn Ngọc Bảo, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam đã chủ trì Hội nghị trực tuyến tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18/3/2002 Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong lĩnh vực phi nông nghiệp; tổng kết 10 năm thi hành Luật HTX năm 2012 trong lĩnh vực phi nông nghiệp theo hình thức trực tuyến đến điểm cầu 63 tỉnh, thành phố. Dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Sơn La, có lãnh đạo Liên minh HTX tỉnh, các sở, ban, ngành của tỉnh.Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Sơn La. 


Sau 20 năm thực hiện, đến nay, cả nước có 9.316 HTX, 16 liên hiệp HTX và 44.226 tổ hợp tác phi nông nghiệp với gần 3 triệu thành viên; vốn điều lệ bình quân 2,88 tỷ đồng/HTX. Số lượng HTX, Liên hiệp HTX quy mô vừa và lớn, ứng dụng công nghệ cao, công nghệ số vào sản xuất, kinh doanh gắn với chuỗi giá trị, sản phẩm OCOP, tham gia xuất khẩu hàng hóa ngày càng tăng, hiện cả nước có 955 HTX, liên hiệp HTX quy mô vừa và lớn trong lĩnh vực phi nông nghiệp với tổng doanh thu 90.200 tỷ đồng… Riêng tỉnh Sơn La, có 133/760 HTX hoạt động trong lĩnh vực phi nông nghiệp.


Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đề nghị các Bộ, ngành, địa phương, Liên minh HTX Việt Nam tiếp tục tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong hệ thống chính trị và xã hội về pháp luật HTX và kinh tế tập thể trong lĩnh vực phi nông nghiệp. Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện để kinh tế tập thể, HTX trong lĩnh vực phi nông nghiệp phát triển. Đồng thời, huy động nguồn lực trong nước và quốc tế để hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã; đảm bảo phân bổ hợp lý, sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho công tác tổ chức thi hành Luật Hợp tác xã...

Tìm kiếm theo ngày