Hỗ trợ doanh nghiệp bị ảnh hưởng dịch COVID-19 tạm dừng đóng BHXH

Ngày 21 tháng 05 năm 2020

Thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch COVID-19 và hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch COVID-19, cùng với các ngành của tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã khẩn trương triển khai hướng dẫn, xem xét, giải quyết việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối cho các doanh nghiệp đủ điều kiện.

 

 

 

Hỗ trợ doanh nghiệp bị ảnh hưởng dịch COVID-19 tạm dừng đóng BHXH

 

Hiện toàn tỉnh có 2.604 doanh nghiệp; trong đó hơn 97% là doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, quy mô vốn nhỏ. Theo báo cáo của Bảo hiểm xã hội tỉnh, đến hết tháng 4, tổng số đối tượng tham gia BHXH bắt buộc toàn tỉnh là 60.986 người, giảm 1.237 người so với thời điểm cuối năm 2019 (Đến 31/12/2019, tổng số tham gia BHXH bắt buộc là 62.223 người). Nguyên nhân chủ yếu là do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19, các doanh nghiệp, đơn vị phải tạm dừng hoạt động, cắt giảm chi phí, nhân công, người lao động mất việc làm. Theo quy định, điều kiện đối với các doanh nghiệp, đơn vị thuộc diện tạm dừng đóng BHXH vào quỹ hưu trí và tử tuất: Gặp khó khăn do dịch bệnh gây ra dẫn đến không bố trí được việc làm cho người lao động, trong đó, số lao động thuộc diện tham gia BHXH phải tạm thời nghỉ việc từ 50% tổng số lao động có mặt trước khi tạm dừng sản xuất, kinh doanh trở lên. Hoặc bị thiệt hại trên 50% tổng giá trị tài sản do dịch bệnh gây ra (không kể giá trị tài sản là đất). Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ khi nhận được đề nghị của doanh nghiệp, cơ quan xác định số lượng lao động thuộc diện tham gia BHXH tạm thời nghỉ việc, hoặc cơ quan xác định giá trị tài sản bị thiệt hại có trách nhiệm xem xét, xác định và có văn bản trả lời doanh nghiệp.

 

Để giúp các doanh nghiệp tiếp cận chính sách, nhanh chóng khắc phục khó khăn, ổn định sản xuất kinh doanh, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, UBND các huyện, thành phố hướng dẫn doanh nghiệp lập hồ sơ và xác định các doanh nghiệp đủ điều kiện trong thời gian sớm nhất để chuyển cơ quan bảo hiểm xã hội xem xét, giải quyết. Bảo hiểm xã hội tỉnh đã tích cực phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, các địa phương; chỉ đạo Bảo hiểm xã hội các huyện thông tin rộng rãi tới các doanh nghiệp về chủ trương, chính sách tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất và hướng dẫn các đơn vị đang quản lý thu BHXH gặp khó khăn do dịch COVID-19 lập và gửi hồ sơ theo đúng hướng dẫn của cơ quan chức năng.

 

Hằng ngày, Bảo hiểm xã hội tỉnh tổng hợp số liệu báo cáo tình hình các doanh nghiệp bị ảnh hưởng dịch COVID-19. Ngay sau khi nhận được văn bản đề nghị tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất của đơn vị và xác định số lao động thuộc diện tham gia BHXH tạm thời nghỉ việc hoặc văn bản xác định giá trị tài sản bị thiệt hại của cấp có thẩm quyền (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc Sở Tài chính), Bảo hiểm xã hội tỉnh đã kịp thời ban hành quyết định tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí tử tuất. Đến giữa tháng 5, đã quyết định về việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí tử tuất đối với 24 doanh nghiệp, với 848 lao động do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19, tổng số tiền được tạm dừng đóng đến hết tháng 6/2020 hơn 2 tỷ 476 triệu đồng và không tính lãi theo quy định. Một số doanh nghiệp, đơn vị gặp khó khăn do dịch COVID-19 sớm được tiếp cận với chính sách tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất, như: Công ty cổ phần chè Cờ Đỏ Mộc Châu có 206 lao động phải tạm thời nghỉ việc, nên đã làm đơn đề nghị các cơ quan chức năng xem xét, thẩm định mức độ ảnh hưởng và quyết định tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất từ tháng 4 đến tháng 6 với tổng số tiền hơn 534 triệu đồng. Công ty CP Tinh bột sắn Phú Yên - Nhà máy tinh bột sắn Sơn La được tạm dừng đóng quỹ hưu trí và tử tuất từ tháng 3 đến tháng 6 đối với 97 lao động tạm thời nghỉ việc, với số tiền hơn 280 triệu đồng; Trường Mầm non và Trường Tiểu học Ngọc Linh được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất từ tháng 3 đến tháng 6 với toàn bộ 96 giáo viên, người lao động tạm thời nghỉ việc, với tổng số tiền hơn 368 triệu đồng...

 

Cùng với những chính sách hỗ trợ về tín dụng, thuế thì hỗ trợ tạm dừng đóng BHXH vào quỹ hưu trí và tử tuất là chính sách thiết thực, kịp thời thể hiện sự quan tâm, chia sẻ khó khăn, giúp các đơn vị, doanh nghiệp nhanh chóng khôi phục sản xuất kinh doanh, tạo việc làm và tiếp tục đóng BHXH cho người lao động, góp phần đảm bảo an sinh xã hội.

Tìm kiếm theo ngày