Hiệu quả nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân ở Thành phố

Ngày 04 tháng 12 năm 2020

Những năm qua, Quỹ hỗ trợ nông dân các cấp trên địa bàn Thành phố đã thực hiện tốt việc giải ngân nguồn vốn để phát triển sản xuất, giúp nông dân có điều kiện xây dựng những mô hình kinh tế hiệu quả, tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống.


 

Mô hình trồng chanh leo của nông dân bản Tông, xã Chiềng Xôm (Thành phố) được hỗ trợ từ Quỹ hỗ trợ nông dân.

 

Chúng tôi có dịp cùng cán bộ Hội Nông dân Thành phố đến thăm mô hình chăn nuôi bò của gia đình anh Quàng Văn Tỉnh ở bản Pảng, xã Chiềng Đen. Năm 2016, gia đình anh Tỉnh được vay 50 triệu đồng từ Quỹ hỗ trợ nông dân cùng vốn tự có của gia đình đầu tư mua 3 con bò cái sinh sản giống địa phương và 2 con bò BBB (3B) là giống bò lai nhập từ Bỉ. Sau 3 năm, gia đình anh đã hoàn trả vốn vay ban đầu và thu lãi hơn 80 triệu. Anh Tỉnh phấn khởi nói: Giống bò 3B có tầm vóc to khỏe, dễ nuôi, tăng trọng nhanh, nên gia đình tôi tiếp tục đầu tư 80 triệu để mua 5 con bò giống. Ngoài ra, tận dụng phụ phẩm từ chăn nuôi bò, tôi nuôi thêm 200 m² giun quế, lấy tiền bán giun quế để mua bổ sung thức ăn tinh cho bò. Ngoài ra, gia đình còn trồng 3.000 m² cỏ voi để chủ động nguồn thức ăn thô xanh... Nhờ nguồn vốn ưu đãi của Quỹ hỗ trợ nông dân đã mở hướng để nông dân chúng tôi phát triển kinh tế.


Tìm hiểu được biết, để phát huy hiệu quả nguồn vốn, thời gian qua Hội Nông dân thành phố đã tích cực tuyên truyền, vận động, giúp cán bộ, hội viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn hiểu rõ hơn mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc xây dựng và phát triển Quỹ hỗ trợ nông dân. Trong quá trình bình xét cho vay, Hội Nông dân huyện tiến hành khảo sát các hộ có nhu cầu tham gia vay vốn, trong đó ưu tiên lựa chọn các hộ có tinh thần trách nhiệm cao trong việc sử dụng nguồn vốn, có nhân lực và các điều kiện khác để phát huy nguồn vốn. Hội còn định hướng cho các hộ vay vốn trong việc sử dụng nguồn vốn vay; vận động hội viên tham gia các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật về sản xuất, chăn nuôi, trồng trọt. Cán bộ Hội cũng thường xuyên xuống tận các hộ vay vốn kiểm tra, theo dõi quá trình sử dụng nguồn vốn của hội viên, góp phần đảm bảo việc hội viên sử dụng vốn vay đúng mục đích phát triển sản xuất hiệu quả, bảo toàn được vốn, không bị thất thoát, chiếm dụng.


Ông Tòng Văn Vui, Chủ tịch Hội Nông dân Thành phố, cho biết: Hiện nay, tổng nguồn Quỹ hỗ trợ nông dân các cấp do Hội đang quản lý là hơn 4,7 tỷ đồng; trong đó nhận ủy thác 1,6 tỷ đồng từ Trung ương Hội và Hội Nông dân tỉnh, ngân sách Thành phố cấp hỗ trợ 1,5 tỷ đồng; vận động các tổ chức, cá nhân, hội viên, nông dân đạt hơn 1,6 tỷ đồng. Tạo nguồn vốn cho trên 150 hội viên nông dân vay thực hiện 23 dự án mở rộng quy mô chăn nuôi sản xuất, tạo mô hình để nhân rộng đạt hiệu quả kinh tế. Riêng trong năm 2020, Hội Nông dân thành phố đã giải ngân quay vòng vốn 8 dự án quỹ hỗ trợ nông dân cho 59 hội viên vay để phát triển chăn nuôi bò, lợn sinh sản. Ngoài ra, các cấp hội nông dân thành phố đang quản lý 42 tổ tiết kiệm vay vốn, cho trên 1.300 hộ nông dân vay với số dư nợ đạt trên 31 tỷ đồng từ chương trình ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội. Hội cũng phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho gần 2.300 hộ nông dân vay vốn phát triển kinh doanh với dư nợ trên 290 tỷ đồng. Cùng với đó, các cấp Hội chủ động thực hiện các hoạt động chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, phối hợp với các cơ quan tư vấn hỗ trợ, dạy nghề cho nông dân, cung cấp giống cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao, hỗ trợ hội viên mua vật tư nông nghiệp, máy công cụ, phân bón trả chậm... giúp nhiều hộ hội viên nông dân phát huy hiệu quả đồng vốn, vươn lên thoát nghèo và làm giàu.


Hiệu quả của nguồn Quỹ hỗ trợ nông dân đã và đang trở thành điểm tựa giúp hội viên nông dân trên địa bàn Thành phố đầu tư mở rộng sản xuất, kinh doanh, nâng cao thu nhập, giải quyết việc làm, góp phần vào chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xây dựng nông thôn mới của địa phương.

Tìm kiếm theo ngày