Hiệu quả công tác phối hợp bảo đảm an sinh xã hội

Ngày 19 tháng 02 năm 2020

Thời gian qua, việc triển khai chương trình ký kết phối hợp lĩnh vực lao động, người có công và xã hội giữa Sở Lao động - Thương binh và Xã hội với Bảo hiểm xã hội tỉnh, Tỉnh Đoàn, Hội LHPN tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân, Liên minh HTX tỉnh, đã góp phần giải quyết việc làm, xóa đói, giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.

 

 

Cán bộ Bảo hiểm xã hội huyện Quỳnh Nhai phát tờ rơi tuyên truyền về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại xã Chiềng Bằng.

 

Trong lĩnh vực lao động - việc làm, an toàn lao động, ngành Lao động, Thương binh và Xã hội đã phối hợp với các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chương trình việc làm của tỉnh, chính sách xuất khẩu lao động, chương trình vay vốn; tư vấn, hỗ trợ cho người lao động tìm kiếm việc làm phù hợp với khả năng và trình độ. Năm 2019, toàn tỉnh đã giải quyết việc làm cho 23.070 lao động; duy trì và mở rộng việc làm cho 1.850 lao động, thuộc 1.711 dự án vay vốn, với hơn 39,7 tỷ đồng. Đồng thời, tổ chức 10 cuộc kiểm tra, giám sát tình hình thực thi pháp luật, chính sách lao động; 14 cuộc điều tra, xác minh tai nạn lao động, góp phần giải quyết kịp thời các chế độ, chính sách cho người lao động.

 

Bên cạnh đó, ngành Lao động, Thương binh và Xã hội đã phối hợp với Hội Nông dân tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh hướng dẫn các trung tâm dạy nghề trực thuộc hoạt động đúng quy định của Luật Giáo dục nghề nghiệp; tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn đoàn viên, hội viên tham gia chương trình đào tạo nghề của tỉnh. Trong đó, Hội Nông dân tỉnh phối hợp tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật cho 5.429 hội viên; Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh phối hợp với Liên minh HTX đào tạo chuyển giao công nghệ cho 817 lao động của các doanh nghiệp, hợp tác xã.

 

Để đảm bảo quyền lợi cho người lao động, ngành Lao động, Thương binh và Xã hội đã phối hợp với BHXH tỉnh thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp cho người lao động, người sử dụng lao động. Năm 2019, đã phối hợp giải quyết và chi trả chế độ chính sách bảo hiểm thất nghiệp cho 2.322 lượt người lao động; tiếp nhận và trả lời 2 đơn thư của cá nhân về các chế độ tiền lương, hưu trí, BHXH; điều tra lại 3 hồ sơ tai nạn lao động. Hướng dẫn, đôn đốc các huyện, thành phố tổ chức rà soát, kiểm tra, đối chiếu thống kê đối tượng và tổng hợp trình UBND tỉnh ra quyết định công nhận và phê duyệt cấp thẻ BHYT cho các đối tượng người nghèo, dân tộc thiểu số, trẻ em dưới 6 tuổi, người có công, cựu chiến binh…

 

Các cấp hội cựu chiến binh, hội phụ nữ, đoàn thanh niên thường xuyên tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người có công với cách mạng. Hội Cựu chiến binh tỉnh tiếp tục phối hợp triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở. Đến nay, toàn tỉnh có 9.141 trường hợp được hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở. Đoàn thanh niên các cấp đã tổ chức tu sửa, chỉnh trang các nghĩa trang, nhà tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ; thăm, tặng quà gia đình chính sách... Cùng với đó, các chính sách giảm nghèo; công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em; bình đẳng giới, vì sự tiến bộ phụ nữ và phòng, chống buôn bán người cũng được triển khai sâu rộng và đạt nhiều kết quả tích cực.

 

Trong thời gian tới, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp tục cung cấp thông tin, nội dung, tài liệu tuyên truyền chính sách pháp luật về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội theo chương trình phối hợp ký kết với từng ngành, tổ chức chính trị - xã hội; chủ động phối hợp rà soát, thẩm định, theo dõi việc thực hiện công tác hỗ trợ nhà ở đối với người có công; nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách, xây dựng chương trình phối hợp giữa cơ sở đào tạo với doanh nghiệp, HTX trong dạy nghề, gắn với giải quyết việc làm; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra liên ngành thực hiện pháp luật về BHXH bắt buộc, BHYT đối với người lao động và các đối tượng chính sách theo quy định.

Tìm kiếm theo ngày