Hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới ở Mường La

Ngày 14 tháng 10 năm 2019

Sau 10 năm (2010-2019), thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới với cách làm sáng tạo, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự thống nhất, đồng lòng của nhân dân trên địa bàn, Mường La đã đạt được những kết quả quan trọng; đến nay, bình quân đạt 10,46 tiêu chí/xã, có 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới.Sản phẩm nông sản tiêu biểu của các xã

trên địa bàn huyện Mường La tại Hội nghị tổng kết 10 năm xây dựng NTM.


Huyện Mường La có 15 xã, trong đó có 9 xã thuộc diện đặc biệt khó khăn nằm trong Chương trình 135 giai đoạn II. Khi bắt tay thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, trên địa bàn huyện không có xã nào đạt trên 5 tiêu chí, cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội chưa đồng bộ, trình độ dân trí còn hạn chế, tỷ lệ hộ nghèo chiếm tới 44%.


Ông Nguyễn Văn Bắc, Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết: Để tháo gỡ khó khăn, huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thành lập Ban chỉ đạo xây dựng NTM từ huyện tới xã; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động tạo sự chuyển biến từ nhận thức tới hành động và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, phát huy vai trò chủ thể của người dân với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân đóng góp, dân làm, dân quản lý và dân hưởng lợi”. Huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để đầu tư kết cấu hạ tầng nông thôn phục vụ phát triển sản xuất, tái cơ cấu ngành nông nghiệp; xác định thế mạnh để đầu tư cho người dân và tìm đầu ra cho sản phẩm, nâng cao thu nhập cho người dân. Đến nay, đời sống vật chất và tinh thần của người dân khu vực nông thôn đã được cải thiện, từng bước thu hẹp khoảng cách giữa nông thôn và đô thị.


Một trong những kết quả nổi bật sau 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM của huyện Mường La là đã huy động tổng nguồn vốn trên 1.015 tỷ đồng, trong đó huy động xã hội hóa 227 tỷ đồng. Từ nguồn vốn này, huyện đã phân bổ, kết hợp với các chương trình, dự án để chuyển đổi cơ cấu kinh tế; đầu tư cho cơ giới hóa, hiện đại hóa sản xuất nông nghiệp; ưu tiên thúc đẩy phát triển sản xuất theo chuỗi, nhất là sản xuất nông nghiệp sạch - an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP. Đồng thời, mô hình chương trình mỗi xã một sản phẩm đặc trưng cũng đang được tích cực triển khai, mang lại hiệu quả rõ rệt. Tính đến 30/6, toàn huyện có 3.353 ha xoài, nhãn, táo đại, chuối và các loại cây ăn quả có múi khác; 2.069 ha sơn tra, sản lượng năm 2019 ước đạt 7.375 tấn. Tính riêng từ đầu năm đến nay, đã xuất khẩu và liên kết tiêu thụ sản phẩm nông sản tại các siêu thị trong nước 1.604 tấn xoài và xuất khẩu theo đường tiểu ngạch sang thị trường Trung Quốc trên 2.000 tấn chuối và 30 tấn mận hậu. Chăn nuôi đại gia súc phát triển, với trên 23.680 con bò; diện tích nuôi trồng thủy sản đạt 139 ha, có 841 lồng cá, sản lượng trên 440 tấn/năm; huyện đã thành lập 47 HTX, trong đó 33 HTX nông nghiệp.    

   

Bên cạnh đầu tư cho phát triển nông nghiệp, huyện đã tuyên truyền, vận động người dân đóng góp hàng chục nghìn mét đất, ngày công lao động, nguyên vật liệu trị giá trên 170 tỷ đồng, bê tông hóa 178 tuyến đường giao thông nông thôn, với tổng chiều dài gần 170 km và xây dựng các nhà văn hóa... Cùng với đó, huyện đã đầu tư xây mới 179 công trình cấp nước tập trung, tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 83%; kiên cố hóa 115 km kênh mương; tỷ lệ hộ được sử dụng điện lưới quốc gia đạt 93%. Đời sống văn hóa của người dân nông thôn được nâng cao, đến nay 45% số bản, tiểu khu, 60% số gia đình đạt tiêu chuẩn văn hóa. Các chính sách liên quan đến hộ nghèo, như: hỗ trợ nhà ở, khám chữa bệnh, ưu đãi trong giáo dục và các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng. Hệ thống chính trị ở cơ sở xã, bản được kiện toàn về tổ chức, đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động theo hướng nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý.


Với sự chủ động vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sau 10 năm thực hiện xây dựng nông thôn mới, diện mạo nông thôn của huyện Mường La đã có những bước chuyển biến rõ nét, kinh tế - xã hội phát triển, đời sống nhân dân ngày càng được nâng lên. Đây là động lực để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong huyện tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, nâng cao hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới.


Tìm kiếm theo ngày