Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh làm việc với xã Co Tòng

Ngày 11 tháng 06 năm 2019

Ngày 11/6, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Sơn La đã đến thăm và làm việc với xã Co Tòng (Thuận Châu) theo Quyết định số 547/QĐ-UBND ngày 5/2/2019 của UBND tỉnh phân công các đơn vị giúp đỡ xã vùng III, xã biên giới, xã có công trên địa bàn tỉnh.Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh làm việc với xã Co Tòng (Thuận Châu).


Co Tòng là xã vùng cao đặc biệt khó khăn của huyện Thuận Châu, có 597 hộ, 3.043 nhân khẩu. Kinh tế của xã chủ yếu là sản xuất nông, lâm nghiệp, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn. Qua rà soát, hiện xã có 506 hộ nghèo, chiếm gần 85% tổng số hộ dân; 7/12 bản chưa có đường bê tông nội bản; 5 bản chưa có điện lưới Quốc gia.


Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đã khảo sát, nắm tình hình kinh tế - xã hội, những khó khăn, vướng mắc, cũng như những kiến nghị, đề xuất của xã Co Tòng. Đồng thời, cùng với huyện Thuận Châu, lãnh đạo xã bàn giải pháp giúp đỡ xã Co Tòng trong thời gian tới thiết thực và hiệu quả. Trong đó, tập trung đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, đặc biệt là tuyến đường giao thông liên bản, hệ thống điện; giúp xã đào tạo và giải quyết việc làm cho lao động địa phương; xây dựng các mô hình chuyển đổi cơ cấu kinh tế; giữ vững an ninh trật tự tại địa phương... Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tặng quà cho xã Co Tòng (Thuận Châu).


Nhân dịp này, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đã tặng hai bộ bàn ghế làm việc cho UBND xã Co Tòng. 


Tìm kiếm theo ngày