Hiện thực hóa pháp luật trong đời sống

Ngày 08 tháng 11 năm 2019

Nhân Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11, các bác ngõ nhà tôi liền ngồi lại với nhau đàm luận những hoạt động cần thiết để duy trì và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, của dân, do dân, vì dân; hệ thống pháp luật đó vừa là công cụ quản lý Nhà nước hữu hiệu, vừa tạo hành lang pháp lý an toàn, tin cậy, phục vụ phát triển quốc kế dân sinh.

Giữ vai trò là người cầm trịch, ông trung niên khá sôi nổi:


- “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật” đã trở thành phương châm hành động của mọi tổ chức, cá nhân, địa phương, đơn vị, từ Trung ương tới địa phương, từ tỉnh đến cơ sở. Pháp luật là môi trường định hướng mọi quan hệ, giao dịch, hành xử, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, quan hệ đối ngoại; hỗ trợ, tạo điều kiện để mọi tổ chức, cá nhân sử dụng pháp luật làm phương tiện, công cụ bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, của Nhà nước và của xã hội. Ngày Pháp luật có ý nghĩa đề cao giá trị pháp luật của Nhà nước pháp quyền, nâng cao ý thức và niềm tin pháp luật, xây dựng và củng cố các giá trị văn hóa pháp lý trong đời sống xã hội; tuyên truyền, vận động, khuyến khích mọi công dân, tổ chức chung sức, đồng lòng vì sự nghiệp xây dựng và hoàn thiện Nhà nước của dân, do dân, vì dân.


Đã có chủ đích, bác da ngăm ngăm bình luận ngay khi chủ tọa dừng lời:


- Ngày Pháp luật thêm một lần tôn vinh Hiến pháp, pháp luật; giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật của mọi công dân; nâng cao nhận thức của mọi người về vai trò của luật pháp trong đời sống, tăng cường sự hiểu biết pháp luật và khả năng thực thi pháp luật trong hoạt động quản lý Nhà nước, phát triển kinh tế - xã hội. Đương nhiên, tất cả 365 ngày trong năm thì ngày nào cũng phải là ngày pháp luật. Chú trọng công tác phổ biến giáo dục pháp luật gắn với các phong trào thi đua yêu nước; thực hiện nghiêm chỉnh hương ước, quy ước thôn, bản, tổ dân phố đã xây dựng, góp phần phát huy thuần phong mỹ tục, đề cao các chuẩn mực đạo đức truyền thống của dân tộc, thực hiện nếp sống văn minh, duy trì an ninh trật tự cơ sở, phòng chống tệ nạn xã hội, giải quyết các tranh chấp ngay từ cơ sở, không để xảy ra điểm nóng, bức xúc...


Anh chàng nhỏ thó cũng nêu nhận định riêng khi tham gia câu chuyện:


- Các bác nói đều không sai! Song, đưa pháp luật vào thực tiễn còn rất nhiều khó khăn, nhất là những địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số... Thế nên, công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cần được tổ chức bằng nhiều hình thức sinh động, đa dạng, phong phú, sát thực tế, lồng ghép trong các cuộc họp bản, tổ dân phố, trên hệ thống loa truyền thanh, băng đĩa, thi tìm hiểu, tư vấn pháp luật, biểu diễn văn nghệ... mà hình thức sân khấu hóa sẽ rất hiệu quả bởi dễ tiếp thu, dễ hiểu, dễ làm theo, sát từng lĩnh vực: Hôn nhân và gia đình, phòng chống bạo hành phụ nữ và trẻ em gái, tảo hôn, kết hôn cận huyết thống, các quy định về cư trú, phòng chống di dịch cư tự do... Đồng thời, duy trì hoạt động các CLB tư vấn pháp luật mà thành viên là cán bộ tư pháp, văn hóa xã, các đội công tác cơ sở của lực lượng vũ trang, các tổ hòa giải, tổ nhân dân tự quản; đầu tư xây dựng ngăn sách, tủ sách, túi sách pháp luật...


Dù đã hoàn toàn vừa ý, ông trung niên vẫn nhấn thêm:


- Cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội cần xác định công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục. Muốn vậy, cần nắm chắc tình hình địa bàn, tuyên truyền kiến thức pháp luật phù hợp, bằng nhiều hình thức, sát thực tế từng địa phương, từng đối tượng, như các chương trình văn nghệ, phim ảnh, phóng sự, phát tờ rơi, kẻ vẽ pa-nô, áp-phích, thi tuyên truyền miệng, thi tìm hiểu pháp luật, sinh hoạt CLB, giải đáp những tình huống pháp luật phát sinh từ thực tế cuộc sống; biên soạn tài liệu pháp luật, sách hướng dẫn nghiệp vụ, sách chuyên đề pháp luật, sách bỏ túi, bản tin pháp luật. Đồng thời, sử dụng nhiều cách làm sáng tạo, phù hợp xu thế truyền thông hiện đại, công nghệ số... hướng mọi tổ chức, cá nhân tham gia xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật; nhắc nhở mọi công dân tôn trọng, nghiêm chỉnh, tự giác “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”. Tuân thủ pháp luật là thước đo nền văn minh xã hội đấy các chú ạ!

Tìm kiếm theo ngày