Hang Chú xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh

Ngày 12 tháng 10 năm 2020

Thực hiện phương châm huấn luyện “Cơ bản, thiết thực, chuyên sâu, vững chắc”, những năm qua, Ban CHQS xã Hang Chú (Bắc Yên) đã xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh, chủ động trước mọi tình huống có thể xảy ra, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

 

 

Chiến sỹ DQTV bản Hang Chú, xã Hang Chú (Bắc Yên) tham gia dọn vệ sinh môi trường. 

 

Hằng năm, Ban CHQS xã xây dựng kế hoạch, tổ chức huấn luyện; tham mưu cho UBND xã tổ chức, triển khai thực hiện tốt các nội dung huấn luyện, nắm vững phương châm, nhiệm vụ và các mệnh lệnh, chỉ thị của cấp trên để áp dụng trong huấn luyện đảm bảo sát với yêu cầu, nhiệm vụ tại địa phương. Hiện, Trung đội dân quân tự vệ xã Hang Chú có 74 cán bộ, chiến sỹ, chia thành các tiểu đội đóng ở các bản; tỷ lệ đảng viên chiếm 23%. Đồng chí Hờ A Dua, Chỉ huy Trưởng Ban CHQS xã cho biết: Ban CHQS xã luôn chú trọng giáo dục chính trị tư tưởng cho chiến sỹ, bảo đảm 100% chiến sỹ DQTV có bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Đồng thời, nêu cao tinh thần cảnh giác, phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, “bạo loạn lật đổ” của các thế lực thù địch; phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội và ban quản lý các bản làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; nắm chắc tình hình an ninh trật tự tại cơ sở, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

 

Để nâng cao chất lượng huấn luyện, hằng năm, Ban CHQS xã mời cán bộ Ban CHQS huyện về hướng dẫn chiến sỹ DQTV làm chủ các loại vũ khí, trang bị. Kết quả huấn luyện hằng năm, Trung đội đạt từ loại khá trở lên, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị. Năm 2020, 100% quân số tham gia huấn luyện; trong huấn luyện bảo đảm các yêu cầu đề ra.

 

Bên cạnh đó, cùng với Công an xã và đoàn viên thanh niên, các chiến sỹ DQTV là lực lượng nòng cốt trong việc giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn; tham gia giải quyết các mâu thuẫn nhỏ trong nhân dân; quản lý người sau cai nghiện ma túy; tham gia các cuộc diễn tập ứng phó với thiên tai bão lũ, phòng cháy chữa cháy rừng...

 

Hưởng ứng Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, từ năm 2019 đến nay, lực lượng DQTV xã Hang Chú còn đóng góp trên 400 ngày công lao động cùng nhân dân các bản thi công trên 2.500 m đường giao thông liên bản; lao động dọn vệ sinh môi trường, khơi thông cống rãnh, tu sửa kênh, mương dẫn nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt… Chiến sỹ Mùa A Giàng, tiểu đội dân quân bản Pa Cư Sáng chia sẻ: Các chiến sỹ của tiểu đội đã tích cực tham gia cùng với nhân dân trong bản đổ bê tông gần 1.500 m đường nội bản. Qua việc giúp dân, chúng tôi thêm gần dân, sát dân hơn và tạo thêm niềm tin với nhân dân.

 

Để lực lượng dân quân tự vệ xã ngày một vững mạnh toàn diện, Ban CHQS xã Hang Chú đang tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng lực lượng dân quân tự vệ; nâng cao chất lượng huấn luyện quân sự; sẵn sàng đáp ứng nhiệm vụ trước mọi tình huống có thể xảy ra; quan tâm phát triển đảng viên trong lực lượng; bổ sung chiến sỹ mới hằng năm.

Tìm kiếm theo ngày