Gương mẫu đi đầu trong phát triển kinh tế

Ngày 03 tháng 08 năm 2021

Đến bản Sồng Chống, xã Xím Vàng (Bắc Yên), nhắc đến ông Thào A Lẩu, ai cũng biết, bởi ông từng là Chủ tịch Hội Nông dân xã, Phó Chủ tịch UBND xã Xím Vàng. Sau gần 30 năm công tác ở xã, năm 2015, ông Lẩu được nghỉ chế độ hưu trí. Phát huy vai trò người đảng viên, ông tiếp tục gương mẫu, đi đầu trong phong trào phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo ở địa phương.

                      

           

Ông Thào A Lẩu, bản Sồng Chống, xã Xím Vàng (Bắc Yên) chăm sóc cây sơn tra.

           

Gia đình ông Lẩu là một trong những hộ tiên phong trong phong trào khai hoang ruộng bậc thang của bản, đưa các loại giống lúa mới và áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất. Với gần 3 ha ruộng bậc thang, trung bình mỗi năm gia đình ông thu trên 150 bao thóc, đảm bảo lương thực cho gia đình. Bên cạnh đó, ông còn trồng cây sơn tra, hiện 1 ha đã cho thu hoạch; vụ năm 2020 bán được 5 tấn quả, thu về 20 triệu đồng; trồng 5.000 m² cây thảo quả dưới tán rừng, cây đang sinh trưởng và phát triển tốt. Đặc biệt, gia đình ông còn nuôi 64 con trâu, bò, dê; gần 10 con lợn thịt và hơn 100 con gia cầm các loại, mỗi năm thu nhập gần 200 triệu đồng từ chăn nuôi.

           

Là đảng viên, người có uy tín trong bản, ông Lẩu vừa đi đầu trong các phong trào thi đua lao động sản xuất, vừa tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.  Ông Thào A Lẩu xứng đáng là tấm gương sáng, tiêu biểu để bà con trong bản, trong xã học tập và noi theo.

Tìm kiếm theo ngày