Giữ rừng ở Mường Chiên

Ngày 29 tháng 05 năm 2020

Xã Mường Chiên (Quỳnh Nhai) hiện có hơn 5.000 ha rừng, trong đó, có 1.500 ha rừng sản xuất, còn lại là rừng phòng hộ. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, tuần tra kiểm soát, phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR), diện tích rừng của xã luôn được bảo vệ và phát triển tốt, tỷ lệ che phủ rừng toàn xã đạt trên 60%.

 

 

Đội bảo vệ, PCCCR xã Mường Chiên (Quỳnh Nhai) phát dọn thực bì làm đường băng cản lửa.

 

Chúng tôi đến bản Bon trong cái nắng gay gắt của đầu mùa hè, cùng Tổ bảo vệ rừng của bản đến thăm những khu rừng được bảo vệ tốt. Đồng chí Điêu Văn Chương, Bí thư chi bộ bản Bon, cho biết: Hiện bản quản lý 1.800 ha rừng tự nhiên, được giao cho 150 hộ khoanh nuôi, bảo vệ. Để bảo vệ diện tích rừng hiện có, bản đã thành lập Tổ bảo vệ rừng gồm 30 thành viên. Ban quản lý bản phối hợp cùng kiểm lâm phụ trách địa bàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới người dân thông qua các cuộc họp bản, sinh hoạt các tổ chức đoàn thể; phát tờ rơi, áp phích có nội dung liên quan đến công tác bảo vệ rừng, PCCCR. Bắt đầu mùa khô, tổ chức ký cam kết về thực hiện các biện pháp PCCCR đến từng hộ dân, hướng dẫn người dân phát dọn thực bì, làm đường cản lửa ở những ở khu vực dễ xảy ra cháy, nương giáp ranh với bìa rừng. Việc bảo vệ rừng không chỉ góp phần bảo vệ nguồn nước, môi trường sinh thái mà người dân còn được khai thác các loại lâm sản phụ, như măng, thân cây tre dùng để đan lát... Cũng nhờ giữ rừng tốt, hằng năm bản được chi trả hơn 350 triệu đồng từ chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng, với số tiền này, bản tổ chức họp dân công khai và thống nhất trích 40% cho các hoạt động quản lý, bảo vệ, PCCCR của bản; 60% còn lại sẽ chi trả cho người dân. Nhờ vậy, ý thức bảo vệ rừng của người dân ngày càng được nâng lên, rừng được khoanh nuôi bảo vệ tốt. 

 

Tìm hiểu được biết, Mường Chiên là một trong những xã tiêu biểu của huyện Quỳnh Nhai trong công tác quản lý, bảo vệ rừng. Hằng năm, xã phối hợp với các ngành chức năng, Hạt Kiểm lâm huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền những quy định của pháp luật về bảo vệ rừng và phát triển rừng, ý nghĩa, tầm quan trọng của lợi ích rừng. Cùng với đó, xã đã thành lập Ban Chỉ đạo bảo vệ và phát triển rừng với 17 thành viên, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên phụ trách cơ sở thường xuyên bám nắm địa bàn; xây dựng kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng, các phương án PCCCR. Duy trì hiệu quả các tổ quản lý bảo vệ rừng ở các bản thường xuyên phối hợp cùng kiểm lâm phụ trách địa bàn kiểm tra, tuần tra các khu rừng trọng điểm, kịp thời ngăn chặn, đấu tranh, xử lý đối với các hành vi khai thác, vận chuyển, buôn bán lâm sản và phá rừng trái pháp luật trên địa bàn. Bổ sung lắp 30 bảng, biển báo cấm có nội dung tuyên truyền về công tác bảo vệ rừng và PCCCR. Đôn đốc, nhắc nhở người dân thực hiện tốt quy ước, hương ước của bản về nội quy bảo vệ rừng; tổ chức ký cam kết BVR & PCCCR giữa Chủ tịch UBND xã các trưởng bản với và giữa trưởng bản với các hộ dân. Do đó, những năm qua, trên địa bàn không để xảy ra cháy rừng, khai thác lâm sản trái phép. Hiện nay, toàn xã có hơn 4.400 ha rừng được chi trả dịch vụ môi trường với số tiền hơn 2 tỷ đồng/năm.

 

Nhờ thực hiện đồng bộ các biện pháp bảo vệ và phát triển rừng, cùng với sự đồng thuận, ủng hộ tích cực của nhân dân, đến nay, trên địa bàn xã không có tình trạng cháy rừng, khai thác lâm sản trái phép, diện tích rừng của xã được khoanh nuôi bảo vệ, phát triển tốt, góp phần cải thiện môi trường sinh thái, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Tìm kiếm theo ngày