Giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa ứng xử tốt đẹp trong gia đình

Ngày 26 tháng 06 năm 2020

Năm nay là năm thứ 19, kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6, nhắc nhở mọi thành viên trong xã hội hãy nâng niu mái ấm gia đình. Đây cũng là sự kiện văn hóa lớn nhằm tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống của gia đình Việt Nam, là dịp để các gia đình giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng gia đình văn hóa, hướng tới sự phát triển bền vững của gia đình trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.


Gia đình là tế bào của xã hội, là môi trường quan trọng hình thành, nuôi dưỡng và giáo dục nhân cách con người, bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tạo nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Mỗi quốc gia, mỗi dân tộc muốn tồn tại và phát triển đều phải biết chăm sóc và bảo vệ gia đình. Trải qua nhiều thế hệ, gia đình Việt Nam được hình thành và phát triển với những chuẩn mực giá trị tốt đẹp góp phần xây dựng bản sắc văn hóa dân tộc. Những giá trị truyền thống quý báu như lòng yêu nước, yêu quê hương, yêu thương đùm bọc lẫn nhau, thủy chung, hiếu nghĩa, hiếu học, cần cù sáng tạo, bất khuất, kiên cường vượt qua mọi khó khăn, thử thách đã được gia đình Việt Nam giữ gìn, vun đắp và phát huy trong suốt quá trình lịch sử dựng nước và giữ nước. Qua nhiều thời kỳ phát triển, cấu trúc và quan hệ trong gia đình Việt Nam có những thay đổi nhưng chức năng cơ bản của gia đình vẫn còn tồn tại và gia đình vẫn là một nhân tố quan trọng, không thể thiếu trong sự phát triển kinh tế -xã hội của đất nước.

             

Những năm qua, các cấp ủy Đảng và chính quyền trong tỉnh luôn xác định công tác gia đình là nội dung quan trọng, nhiệm vụ thường xuyên trong xây dựng và triển khai thực hiện các kế hoạch, chương trình phát triển kinh tế - xã hội hằng năm của địa phương. Chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác gia đình; phòng chống các tệ nạn xã hội, bạo lực gia đình; tăng cường công tác chăm sóc và giáo dục trẻ em, nhất là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam năm nay tiếp tục là chủ đề: "Giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa ứng xử tốt đẹp trong gia đình" các cấp, các ngành cần nâng cao nhận thức, tôn vinh những giá trị nhân văn sâu sắc của gia đình Việt Nam. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh, văn hóa ứng xử trong gia đình, cộng đồng và xã hội. Tuyên truyền, giáo dục cho các thành viên trong gia đình quan tâm giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa tốt đẹp của gia đình, của dân tộc; thực hiện tốt chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước có liên quan đến việc xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc và phát triển bền vững. Đồng thời, tôn vinh, biểu dương các gia đình văn hóa tiêu biểu; gương người tốt việc tốt trong xây dựng phát triển gia đình, hiếu thảo phụng dưỡng ông, bà, cha, mẹ; gương con ngoan, trò giỏi, hiếu học. Cùng với đó, gắn với chủ đề truyền thông của Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình diễn ra từ 1/6 đến 30/6 năm nay là “Phòng, chống bạo lực gia đình là trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội” thêm một lần khẳng định phòng, chống bạo lực gia đình phải thực hiện từ trong gia đình, tại địa bàn cộng đồng dân cư, phải kết hợp nhiều lực lượng để tuyên truyền, tư vấn, vận động, thuyết phục và xử lý nghiêm minh các hành vi bạo lực gia đình. Với phương châm "lấy xây để chống", các cấp, các ngành, các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật về gia đình, bình đẳng giới, bảo vệ trẻ em, như: Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, Luật Bình đẳng giới, Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Qua đó, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, gia đình, cộng đồng và toàn xã hội trong công tác phòng, chống bạo lực gia đình, từng bước ngăn chặn và giảm dần số vụ bạo lực gia đình trên địa bàn.

             

Hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam với các thông điệp: Gia đình là cội nguồn sức mạnh, thành trì quan trọng nhất của mỗi con người; Xây dựng nhân cách người Việt Nam từ đạo đức, lối sống trong gia đình; Xây dựng môi trường gia đình - cộng đồng - xã hội an toàn, lành mạnh; yêu thương và chia sẻ là bí quyết để giữ gìn hạnh phúc gia đình… Điều đó, không chỉ thể hiện ở trách nhiệm của các cấp, các ngành, địa phương, tổ chức đoàn thể mà càng thấy rõ hơn phải bắt đầu từ các gia đình, các thành viên trong gia đình biết yêu thương và chia sẻ để giữ gìn hạnh phúc, gắn chặt tình cảm các thành viên trong gia đình và các gia đình trong cộng đồng để Ngày Gia đình thực sự trở thành ngày hội lớn, mang ý nghĩa nhân văn cao cả, được lưu truyền tốt đẹp trong mỗi người dân Việt Nam.

Tìm kiếm theo ngày