Giao lưu kết thân đồng đội “Đơn vị là nhà, cán bộ - chiến sỹ đều là anh em”

Ngày 08 tháng 04 năm 2019

Ngày 6/4, Tiểu đoàn Bộ Binh 1, Trung đoàn 754 (Bộ CHQS tỉnh) đã tổ chức Giao lưu kết thân đồng đội “Đơn vị là nhà, cán bộ - chiến sỹ đều là anh em”. Tham gia Giao lưu có cán bộ, chiến sĩ của Tiểu đoàn đoàn Bộ binh 1, đội văn nghệ xung kích Trung đoàn 754 và các đơn vị kết nghĩa với Trung đoàn.Các đơn vị tham gia ký kết giao ước thi đua.


Tại buổi Giao lưu, Tiểu đoàn Bộ binh 1 đã phát động tháng thi đua cao điểm (từ ngày 7/4/2019- 7/5/2019) chào mừng kỷ niệm 65 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2019), hướng tới kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/9/1969 - 2/9/2019), với chủ đề “Luyện quân, Lập công, Quyết thắng”. Đồng thời, ký kết giao ước thi đua giữa các đại đội, Đoàn Thanh niên và Tổ Phụ nữ của Tiểu đoàn Bộ binh 1.


Chương trình giao lưu kết thân đồng đội đã diễn ra các hoạt động giao lưu trò chuyện giữa cán bộ và chiến sỹ Tiểu đoàn Bộ binh 1, giao lưu văn nghệ giữa Trung đoàn với các đơn vị kết nghĩa. Chương trình giao lưu diễn ra trong không khí cởi mở, tạo cơ hội cho cán bộ, chiến sỹ cùng chia sẻ về những khó khăn, kỷ niệm đáng nhớ khi công tác tại đơn vị, gắn kết tình đồng chí, đồng đội giữa các thế hệ chiến sỹ với nhau, động viên, khích lệ chiến sỹ mới nhập ngũ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao...

Tìm kiếm theo ngày