Giao ban thực hiện thỏa thuận phối hợp trong công tác quản lý xuất, nhập cảnh 6 tháng đầu năm

Ngày 08 tháng 06 năm 2019

Ngày 6/6, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh đã phối hợp với Phòng Tham mưu Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban thực hiện thỏa thuận phối hợp trong công tác quản lý xuất, nhập cảnh 6 tháng đầu năm.


6 tháng qua, hai đơn vị đã phối hợp chặt chẽ, triển khai hiệu quả công tác quản lý xuất, nhập cảnh. Qua đó, duy trì ổn định tình hình, đảm bảo giữ vững an ninh biên giới; thực hiện công tác quản lý người nước ngoài, quản lý công dân Việt Nam xuất cảnh, nhập cảnh chặt chẽ theo quy định pháp luật. Phối hợp tổ chức 4 cuộc tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác xuất, nhập cảnh, các thủ đoạn mua bán người qua biên giới cho 991 lượt cán bộ chủ chốt và nhân dân địa bàn biên giới, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của địa phương.


Trong thời gian tới, hai đơn vị tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nội dung đã ký kết trong Thỏa thuận phối hợp; tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức cho nhân dân về chấp hành các quy định của Nhà nước về lĩnh vực xuất, nhập cảnh; kiểm tra công tác đăng ký, quản lý người nước ngoài lưu trú, tạm trú trên địa bàn. Phối hợp chặt chẽ trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhất là đấu tranh phòng, chống xuất cảnh, nhập cảnh trái phép.


Minh Phượng (Công an tỉnh)

Tìm kiếm theo ngày