Giảm thiểu tảo hôn ở xã vùng cao Suối Bau

Ngày 10 tháng 07 năm 2020

Những năm qua, cùng với tập trung phát triển kinh tế, triển khai các chính sách an sinh xã hội, cấp ủy, chính quyền xã Suối Bau (Phù Yên) còn chú trọng triển khai nhiều giải pháp giảm thiểu tình trạng tảo hôn và kết hôn cận huyết thống trên địa bàn xã.

                                       


Cán bộ xã Suối Bau (Phù Yên) tuyên truyền người dân bản Suối Chát

không tảo hôn, không kết hôn cận huyết thống.

             

Xã Suối Bau hiện có 7 bản, 630 hộ dân, trong đó 99% là dân tộc Mông. Từ năm 2019 đến nay, trên địa bàn xã có 61 cặp tảo hôn (TH), 1 cặp kết hôn cận huyết thống (KHCHT); tỷ lệ sinh con thứ 3 tăng, nhiều trẻ sinh ra không được chăm sóc đầy đủ về vật chất, tinh thần... Nguyên nhân là do phong tục, tập quán lạc hậu, muốn gia đình có thêm nhiều lao động; trình độ nhận thức và ý thức của người dân về công tác dân số còn hạn chế, không hiểu rõ tác hại của tảo hôn, kết hôn cận huyết thống; các quy định về xử phạt vi phạm chưa đủ mạnh để ngăn ngừa, răn đe... dẫn đến tình trạng TH và KHCHT trên địa bàn ở mức cao.

             

Được biết, để giảm thiểu tình trạng TH và KHCHT, hằng năm, UBND xã đã chỉ đạo Trạm Y tế xã phối hợp với các tổ chức đoàn thể như Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ xã tuyên truyền, phổ biến chính sách dân số - KHHGĐ tới người dân. Trong quá trình đó, phát huy vai trò của già làng, trưởng bản, người có uy tín tham gia tuyên truyền, vận động và gương mẫu xóa bỏ hủ tục lạc hậu trong hôn nhân. Đồng thời, tổ chức ký cam kết không TH và KHCHT giữa các bản với UBND xã, giữa các hộ gia đình với bản; đưa nội dung không TH và KHCHT vào quy ước, hương ước của bản để bà con thực hiện. Cùng với đó, tuyên truyền, vận động các gia đình cho con em đi học để nâng cao dân trí, hiểu rõ hơn về hệ lụy của TH và KHCHT, từ đó tự nguyện không vi phạm chính sách dân số... Công tác tuyên truyền được thực hiện nhiều hình thức, như: Tuyên truyền trực tiếp trong các cuộc họp bản, các buổi sinh hoạt của tổ chức đoàn thể; Trạm Y tế xã tổ chức nói chuyện chuyên đề, tuyên truyền trực tiếp khi người dân đến khám sức khỏe; tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh của bản, của xã; phát tờ rơi tới người dân... Nội dung tuyên truyền tập trung về Luật Hôn nhân và gia đình, các chính sách dân số - KHHGĐ; tác hại của tảo hôn, kết hôn cận huyết thống; hệ lụy của mất cân bằng giới tính khi sinh; chăm sóc sức khỏe sinh sản... Từ năm 2019 đến nay, xã đã tổ chức 51 buổi tuyên truyền lồng ghép cho 1.321 lượt người dân.

             

Bên cạnh đó, Trạm Y tế xã đã phối hợp với Trường TH và THCS Suối Bau tổ chức tuyên truyền lồng ghép nội dung không TH và KHCHT trong các buổi chào cờ đầu tuần, sinh hoạt lớp; tổ chức các buổi ngoại khóa tuyên truyền tác hại của TH và KHCHT thông qua các hình thức: Xây dựng tiểu phẩm; lồng ghép trong các tiết mục văn nghệ... giúp các em nâng cao nhận thức về công tác dân số và sớm có ý thức về tác hại của TH và KHCHT...

             

Để tiếp tục giảm thiểu tình trạng tảo hôn, kết hôn cận huyết thống, thời gian tới, xã Suối Bau chỉ đạo các tổ chức đoàn thể, trạm y tế xã và các bản tăng cường tuyên truyền nâng cao ý thức cho người dân về tác hại, hệ lụy của TH và KHCHT, góp phần nâng cao chất lượng dân số trên địa bàn xã vùng cao.

Tìm kiếm theo ngày