Giám sát hoạt động Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH huyện Bắc Yên

Ngày 15 tháng 10 năm 2021

Ngày 15/10, Đoàn công tác Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Sơn La đã có cuộc giám sát tình hình hoạt động Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội và công tác phối hợp quản lý nhà nước lĩnh vực hoạt động tiền tệ ngân hàng tại huyện Bắc Yên.

                                 


Giám sát hoạt động Ban đại diện HĐQT Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Bắc Yên. 

           

Ban đại diện HĐQT Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Bắc Yên đã lãnh đạo tổ chức thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Chính phủ và HĐQT Ngân hàng Chính sách xã hội các cấp; chỉ đạo Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện, các tổ chức hội cấp huyện nhận ủy thác vốn vay. Tính đến ngày 31/9/2021, tổng nguồn vốn Trung ương là trên 339 tỷ đồng; nguồn vốn địa phương là 10,5 tỷ đồng; nguồn vấn ngân sách huyện 2,8 tỷ đồng. Tổng doanh số cho vay là gần 74 tỷ đồng; tổng dư nợ cho vay các chương trình tín dụng là 348,9 tỷ đồng, đạt gần 100% kế hoạch giao. Nguồn vốn chính sách xã hội đã giúp cho 357 lượt hộ nghèo, 376 lượt hộ cận nghèo, 104 lượt hộ mới thoát nghèo được vay vốn, xây dựng 632 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; tạo việc làm cho 1.457 lao động phát triển kinh tế gia đình, góp phần giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện…

           

Phát biểu tại cuộc làm việc, Đoàn công tác đề nghị Ban đại diện HĐQT Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Bắc Yên tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền chế độ chính sách tín dụng ưu đãi của Nhà nước đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách, biểu dương, khen thưởng kịp thời điển hình tiên tiến sử dụng vốn vay có hiệu quả vươn lên thoát nghèo. Tăng cường kiểm tra, giám sát cơ sở, nắm bắt kịp thời những tồn tại, khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai chính sách tín dụng ưu đãi trên địa bàn huyện; đảm bảo an toàn nguồn vốn và phát huy hiệu quả, góp phần giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội... 

           

Hàng A Chớ (Trung Tâm TT-VH Bắc Yên)

Tìm kiếm theo ngày