Giá xăng, dầu tiếp tục tăng

Ngày 12 tháng 10 năm 2021

Theo điều chỉnh từ Liên Bộ Công thương - Tài chính, giá xăng E5 RON 92 từ 15 giờ ngày 11/10 không cao hơn 21.683 đồng một lít (tăng 967 đồng); RON 95-III không cao hơn 22.879 đồng một lít (tăng 934 đồng).

Ảnh minh họa. (Ảnh: Reuters)

Dầu diesel 0.05S tăng 959 đồng/lít, dầu hỏa tăng 979 đồng/lít, dầu mazut 180CST 3.5S tăng 517 đồng/kg so với giá hiện hành.

Tại kỳ điều chỉnh ngày 11/10, Liên Bộ Công thương - Tài chính cho biết đã trích lập Quỹ Bình ổn giá đối với xăng RON95 ở mức 0 đồng/lít, dầu diesel ở mức 0 đồng/lít, dầu hỏa ở mức 0 đồng/lít, dầu mazut ở mức 100 đồng/kg; xăng E5RON92 tiếp tục không trích lập. 

Chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu: đối với mặt hàng xăng E5RON92 ở mức 950 đồng/lít; dầu diesel ở mức 150 đồng/lít; dầu hỏa ở mức 100 đồng/lít; xăng RON95 và dầu mazut không chi.

Việc trích lập và chi Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu áp dụng từ 15 giờ ngày 11/10.

Biến động giá bán lẻ xăng dầu trong nước tháng 1/2021 - 10/2021

Giá xăng, dầu tiếp tục tăng -0(Nguồn: Bộ Công thương)  

Sau khi chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu như nêu ở trên, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau:

- Xăng E5RON92: không cao hơn 21.683 đồng/lít (tăng 967 đồng/lít so với giá hiện hành, nếu kỳ điều hành này không chi Quỹ BOG 950 đồng/lít thì giá sẽ tăng 1.917 đồng/lít và giá bán là 22.633 đồng/lít);

- Xăng RON95-III: không cao hơn 22.879 đồng/lít (tăng 934 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành);

- Dầu diesel 0.05S: không cao hơn 17.545 đồng/lít (tăng 959 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành, nếu kỳ điều hành này không chi Quỹ BOG 150 đồng/lít thì giá sẽ tăng 1.109 đồng/lít và giá bán là 17.695 đồng/lít);

- Dầu hỏa: không cao hơn 16.622 đồng/lít (tăng 979 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành, nếu kỳ điều hành này không chi Quỹ BOG 100 đồng/lít thì giá sẽ tăng 1.079 đồng/lít và giá bán là 16.722 đồng/lít);

- Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 17.097 đồng/kg (tăng 517 đồng/kg so với giá bán hiện hành).

Việc áp dụng mức giá bán đối với các mặt hàng xăng dầu do thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu quy định nhưng không sớm hơn 15 giờ ngày 11/10.

Tìm kiếm theo ngày