Gặp mặt các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình sản xuất, kinh doanh tiêu biểu trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn Thành phố

Ngày 03 tháng 10 năm 2019

Ngày 3/10, UBND Thành phố đã tổ chức Hội nghị Gặp mặt các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình sản xuất, kinh doanh tiêu biểu trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn. Dự Hội nghị, có lãnh đạo UBND Thành phố, đại diện các xã, phường và các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình sản xuất, kinh doanh tiêu biểu trên địa bàn Thành phố.Hội nghị Gặp mặt các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình sản xuất,

kinh doanh tiêu biểu trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn Thành phố


Thời gian qua, UBND Thành phố đã tích cực triển khai các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất cho các hợp tác xã, hộ gia đình theo Nghị quyết số 28/2017/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về hỗ trợ phát triển cây ăn quả và Quyết định số 1381/QĐ-UBND của UBND tỉnh về hỗ trợ thực hiện Dự án sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao vùng tái định cư thủy điện Sơn La... Đồng thời, vận động các doanh nghiệp, hợp tác xã ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất; tích cực áp dụng sản xuất nông sản theo quy trình VietGAP, đảm bảo an toàn thực phẩm và tham gia chuỗi sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông sản an toàn... Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng nhãn hiệu chứng nhận cho các sản phẩm: Mận, chanh leo, rau an toàn Sơn La... Trên địa bàn hiện có 3 HTX ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất cây ăn quả quy mô 6,6 ha và 5 HTX được cấp Giấy chứng nhận VietGAP, quy mô sản xuất 95,2 ha. Hiện, Thành phố có 4.240 ha cây ăn quả, sản lượng đạt 27.903 tấn/năm; một số mô hình trồng cây ăn quả đạt giá trị kinh tế từ 200-300 triệu đồng/ha/năm. Năm 2019, đã xuất khẩu 4.300 tấn cà phê nhân sang thị trường các nước Đức, Mỹ, Hà Lan... giá trị xuất khẩu đạt 8,413 triệu USD...


Thời gian tới, Thành phố tiếp tục tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ dân mở rộng diện tích sản xuất an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP; sản xuất theo hướng hữu cơ kết hợp với ứng dụng công nghệ cao; khâu nối và khuyến khích các doanh nghiệp, hợp tác xã ký hợp đồng sản xuất theo đơn đặt hàng, tạo điều kiện liên kết tiêu thụ sản phẩm cho nông dân; tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại, giới thiệu quảng bá sản phẩm...

 


Lãnh đạo UBND Thành phố trao Giấy chứng nhận VietGAP cho các HTX 

 

Tại Hội nghị, đại diện một số hợp tác xã, hộ gia đình đã chia sẻ kinh nghiệm sản xuất. Đồng thời, đề xuất, kiến nghị với UBND Thành phố về cơ chế, chính sách hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn trong sản xuất nông  nghiệp. Đại diện UBND Thành phố đã tiếp thu và giải đáp các ý kiến, kiến nghị của các doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ gia đình.


Nhân dịp này, UBND Thành phố đã trao Giấy chứng nhận VietGAP cho 5 HTX.

Tìm kiếm theo ngày