Đường phố Thủ đô Hà Nội rợp cờ, hoa trước thềm Đại hội XIII của Đảng

Ngày 24 tháng 01 năm 2021

Những ngày này, trên khắp các tuyến phố tại Thủ đô Hà Nội được trang hoàng cờ, hoa, băng rôn, khẩu hiệu rực rỡ chào mừng Đại hội lần thứ XIII của Đảng, sẽ diễn ra từ ngày 25-1 đến 2-2-2021.

 

 

Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh trước ngày khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

 

 

Cờ Đảng và Cờ Tổ quốc tung bay tại  Trung tâm Hội nghị Quốc gia.

 

 

Cổng dẫn vào Trung tâm Hội nghị Quốc gia.

 

 

Pa nô chào mừng Đại hội XIII của Đảng.

 

 

Cờ, biểu ngữ trên tuyến đường Trần Duy Hưng kéo dài ra Láng Hòa Lạc.

 

 

Tại khu vực hồ gươm.

 

 

Pa nô trên tuyến đường Phạm Hùng.

 

 

Công nhân chăm sóc hoa trang trí 2 bên đường.

Tìm kiếm theo ngày