Đưa thông tin chính thống về Việt Nam đến cộng đồng quốc tế và kiều bào

Ngày 07 tháng 11 năm 2019

Đó là một trong các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại tại buổi gặp mặt Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nhiệm kỳ 2019-2022.

Chiều 6/11, tại Hà Nội, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại đã có buổi gặp mặt Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nhiệm kỳ 2019-2022.

Đồng chí Võ Văn Thưởng phát biểu tại buổi gặp mặt.

Tham dự buổi gặp mặt có các đồng chí: Võ Văn Phuông, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương; Thuận Hữu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Bùi Trường Giang, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương. Cùng dự buổi gặp mặt có Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng, 21 Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam vừa được bổ nhiệm cho nhiệm kỳ 2019-2022 và lãnh đạo một số vụ, đơn vị của Ban Tuyên giáo Trung ương.

Thay mặt Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại, đồng chí Võ Văn Thưởng chúc mừng các đồng chí đã được Đảng, Nhà nước tin tưởng, giao nhiệm vụ quan trọng là Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nhiệm kỳ 2019-2022.

Bày tỏ sự chia sẻ đối với những khó khăn, vất vả của cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, đồng chí Võ Văn Thưởng tin tưởng các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện sẽ tiếp tục phát huy kinh nghiệm, tài năng, hoàn thành tốt nhiệm vụ, đóng góp cho sự nghiệp ngoại giao của Việt Nam, góp phần tăng cường quan hệ, nâng cao vị thế của Việt Nam đối với nước sở tại nói riêng cũng như trên trường quốc tế nói chung.

Đồng chí Võ Văn Thưởng đánh giá, năm 2019, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhưng những nỗ lực, thành tựu đạt được trên lĩnh vực đối ngoại nói chung, thông tin đối ngoại nói riêng đã góp phần quan trọng giữ vững sự ổn định chính trị, xã hội, quốc phòng, an ninh; củng cố, tăng cường uy tín, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Trong những thành tích chung đó, có vai trò quan trọng của các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, mà trước hết là vai trò của các Đại sứ, Tổng lãnh sự, Trưởng cơ quan đại diện.

Giới thiệu khái quát về nhiệm vụ của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại, đồng thời phân tích, dự báo tình hình thế giới và khu vực trong thời gian tới, đồng chí Võ Văn Thưởng đề nghị các Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm:

Một là, tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước về đối ngoại và thông tin đối ngoại; phát huy hơn nữa vai trò kết nối của các cơ quan đại diện trong việc tăng cường quan hệ hợp tác giữa Việt Nam với các nước, góp phần củng cố, phát triển các mối quan hệ của Việt Nam với các nước; tiếp thu tinh hoa văn hóa, kinh nghiệm phát triển của các nước, phục vụ hiệu quả cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Hai là, chủ động làm tốt công tác nghiên cứu, nắm bắt tình hình, nhu cầu thông tin của các nước và kiều bào ta ở sở tại. Từ đó, phát huy vai trò là kênh thông tin chính thống, trực tiếp của Đảng và Nhà nước, tham mưu các cơ quan chức năng nội dung, phương thức, ngôn ngữ, thông tin phù hợp, bảo đảm chuyển tải được thông tin, thông điệp của Việt Nam để cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, bạn bè quốc tế hiểu đúng, đầy đủ tình hình, những thành tựu của Việt Nam sau hơn 30 năm đổi mới; tranh thủ sự ủng hộ của các nước, của bạn bè và cộng đồng quốc tế đối với sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc.

Ba là, tiếp tục chủ động thông tin về quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước Việt Nam trong giải quyết các vấn đề liên quan đến chủ quyền biên giới quốc gia, đặc biệt là đối với các vấn đề trên biển; đấu tranh hiệu quả với các thông tin sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực cơ hội, thù địch, nhất là các vấn đề liên quan đến chủ quyền biên giới lãnh thổ, chủ quyền biển, đảo của Việt Nam, các vấn đề tôn giáo, dân tộc, dân chủ, nhân quyền.

Bốn là, tăng cường công tác thông tin tích cực, thông tin quảng bá bằng tiếng nước ngoài về những chủ trương, chính sách, quan điểm đối ngoại của Việt Nam; về sự chủ động và vai trò tích cực của Việt Nam trong tham gia giải quyết các vấn đề quốc tế; đa dạng hóa các phương thức thông tin đối ngoại qua các kênh văn hóa, kênh đối ngoại nhân dân. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, địa phương trong nước, thực hiện tốt vai trò là cầu nối giữa các đơn vị, địa phương với các đối tác nước ngoài để triển khai hiệu quả các hoạt động ngoại giao kinh tế, ngoại giao văn hóa, quảng bá, giới thiệu hình ảnh đất nước, con người, bản sắc văn hóa, các tiềm năng, thế mạnh của đất nước, của địa phương đến bạn bè quốc tế.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương chụp ảnh lưu niệm với các Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

Thay mặt các Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng chân thành cảm ơn đồng chí Võ Văn Thưởng đã dành thời gian tiếp và lắng nghe ý kiến phát biểu của các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện. Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng khẳng định các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện sẽ quán triệt ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại, để thực hiện nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm cao nhất./.

Tìm kiếm theo ngày