Đưa điện lưới quốc gia về nông thôn

Ngày 12 tháng 07 năm 2019

Sau khi hoàn thành Dự án cấp điện cho các hộ dân chưa có điện trên địa bàn 4 huyện Thuận Châu, Mường La, Bắc Yên, Phù Yên, Công ty Điện lực Sơn La tập trung bảo đảm tiến độ Dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia giai đoạn 2016-2020. Đây là một Dự án lớn, do Sở Công Thương làm chủ đầu tư, tổng mức đầu tư trên 842 tỷ đồng, Công ty Điện lực Sơn La là đơn vị thực hiện.Công nhân Điện lực Phù Yên đóng điện cung cấp điện lưới quốc gia cho bản Chim Hạ (Bắc Yên).

Ảnh: P.V

Dự án khởi công tháng 12/2016, quy mô xây dựng mới 447,2 km đường dây trung áp; 217 trạm biến áp, tổng dung lượng 11.376,5 kVA; 526 km đường dây 0,4 kV, cấp điện cho 15.954 hộ tại 291 bản, thuộc 57 xã của 11 huyện trong tỉnh. Giai đoạn 2016-2017, Công ty Điện lực Sơn La đã triển khai thi công và hoàn thành 6 gói thầu, cấp điện cho 3.360 hộ dân các xã: Cò Nòi (Mai Sơn); Chiềng Xuân (Vân Hồ); Pú Pẩu, Yên Hưng, Chiềng En (Sông Mã); Mường Và (Sốp Cộp); Phỏng Lái (Thuận Châu); Gia Phù (Phù Yên); Chiềng Khừa, Lóng Sập (Mộc Châu), Chiềng On, Phiêng Khoài (Yên Châu). Giai đoạn 2018-2019, thi công 5 gói thầu, phấn đấu đến hết tháng 9/2019, hoàn thành cấp điện cho 5.635 hộ của các xã: Hua Trai, Chiềng Lao, Nậm Giôn, Chiềng Công (Mường La); Cà Nàng, Chiềng Khoang, Chiềng Khay, Pá Ma Pha Khinh, Mường Giôn (Quỳnh Nhai); Nậm Lầu, Mường Bám, Co Mạ, Mường É (Thuận Châu); Nà Nghịu, Bó Sinh, Đứa Mòn, Huổi Một, Nậm Ty (Sông Mã); Mường Lèo, Sam Kha, Mường Lạn (Sốp Cộp). Trong quá trình triển khai thi công các gói thầu, Công ty Điện lực Sơn La phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, các đơn vị liên quan, đặc biệt là các xã, bản nằm trong dự án, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân hiến đất, giải phóng mặt bằng. Đồng thời, phối hợp với các ngành chức năng tham mưu cho tỉnh, đề xuất cơ chế chính sách, các giải pháp tháo gỡ khó khăn, giải quyết dứt điểm vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng.


Theo lãnh đạo Công ty Điện lực Sơn La, hiện nay đơn vị đang tập trung chuẩn bị các điều kiện chuẩn bị triển khai thi công 3 gói thầu giai đoạn 2019-2020, quy mô cấp điện cho 1.800 hộ. Gồm gói thầu cung cấp vật tư, thiết bị và thi công xây lắp công trình cấp điện các xã: Suối Bàng (Vân Hồ), Mường Sang (Mộc Châu), Chiềng Hặc (Yên Châu), Chiềng Nơi (Mai Sơn); gói thầu xây lắp công trình cấp điện các xã Chiềng Muôn, Ngọc Chiến, Chiềng Ân (Mường La) và gói thầu xây lắp công trình cấp điện các xã Phiêng Ban, Phiêng Côn (Bắc Yên); dự kiến trước Tết Nguyên đán 2020 sẽ hoàn thành cấp điện cho 900 hộ. Tuy nhiên, do các dự án triển khai đều tập trung chủ yếu ở những vùng sâu vùng xa, giao thông khó khăn, trở ngại lớn trong việc vận chuyển thiết bị, máy móc; do địa hình phức tạp, một số trạm biến áp ở các bản vùng cao của huyện Mường La đã thi công xong, nhưng chưa đấu nối vào đường dây của công trình cấp điện; công tác giải phóng mặt bằng để triển khai thi công xây dựng trạm biến áp và hệ thống đường dây ở bản Nậm Lạn (Sốp Cộp) còn vướng mắc; công tác giải ngân thanh toán khối lượng hoàn thành của một số gói thầu ở Quỳnh Nhai, Thuận Châu chưa kịp thời, gây khó khăn cho các đơn vị thi công.Công nhân Điện lực Thuận Châu thi công đưa điện lưới quốc gia về các bản chưa có điện trên địa bàn.


Việc triển khai kịp thời dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia đã góp phần thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa nông nghiệp, hiện đại hóa nông thôn và chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn; nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho nhân dân, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn của tỉnh. Để bảo đảm tiến độ Dự án, phấn đấu đến trước Tết Nguyên đán 2020, toàn tỉnh có 96% số hộ được sử dụng điện lưới quốc gia và đến hết năm 2020, có 97,5% số hộ được sử dụng điện lưới quốc gia, Công ty Điện lực Sơn La đang tập trung đôn đốc các đơn vị bảo đảm tiến độ thi công; phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động nhân dân khẩn trương giải phóng mặt bằng; phối hợp với chủ đầu tư và các ngành liên quan tham mưu cho tỉnh các giải pháp cân đối, bố trí nguồn vốn, đáp ứng tiến độ của Dự án.

Tìm kiếm theo ngày