Dư nợ tín dụng toàn tỉnh 36.100 tỷ đồng

Ngày 21 tháng 11 năm 2019Khách hàng giao dịch tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh tỉnh Sơn La.


Những năm qua, hệ thống các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh đã không ngừng đổi mới, mở rộng mạng lưới hoạt động dịch vụ, tăng khả năng tiếp cận nguồn vốn và các dịch vụ ngân hàng của người dân, tổ chức, doanh nghiệp; thực hiện tốt công tác huy động vốn, mở rộng hoạt động tín dụng, ưu tiên tập trung vốn cho vay các lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, công nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao, kinh tế tập thể, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới... tạo môi trường thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH của tỉnh.  Hiện, toàn tỉnh có 9 ngân hàng, 8 quỹ tín dụng nhân dân, 1 tổ chức tài chính vi mô; với 65 phòng giao dịch thuộc các tổ chức tín dụng. Đến hết tháng 10/2019, toàn tỉnh đạt tổng huy động vốn địa phương 19.200 tỷ đồng, tăng 13,7% so với cùng kỳ năm 2018; dư nợ tín dụng 36.100 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2018.

Tìm kiếm theo ngày