“Du lịch chung tay bảo vệ môi trường, hạn chế sử dụng rác thải nhựa”

Ngày 17 tháng 07 năm 2019

Ngày 16/7, Hiệp hội Du lịch Việt Nam, Hiệp hội Du lịch lữ hành đã phối hợp với Hiệp hội Du lịch Sơn La, UBND huyện Mộc Châu tổ chức Lễ phát động Chương trình “Du lịch chung tay bảo vệ môi trường, hạn chế sử dụng rác thải nhựa”. Tham dự có đại diện lãnh đạo Hiệp hội Du lịch Việt Nam, Hiệp hội Du lịch Hà Nội; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh, huyện Mộc Châu và gần 100 thành viên đoàn Caravan (một loại hình du lịch).Lễ phát động chương trình với chủ đề

“Du lịch chung tay bảo vệ môi trường, hạn chế sử dụng rác thải nhựa”.


Theo báo cáo của Liên hiệp quốc, mỗi năm, lượng rác nhựa thải ra môi trường đủ bao quanh 4 lần trái đất, mỗi phút có 1.000 túi nhựa được tiêu thụ, nhưng chỉ có 27% trong số đó được xử lý và tái chế. Việt Nam đang xếp thứ 17 trong 109 quốc gia có mức độ ô nhiễm rác nhựa lớn trên thế giới. Mỗi ngày, cả nước có hàng triệu túi nilon thải ra môi trường và có chiều hướng gia tăng, đây chính là gánh nặng cho môi trường. Riêng tỉnh Sơn La nói chung, huyện Mộc Châu nói riêng cũng đang đối mặt với những thách thức về bảo vệ môi trường trước lượng rác thải từ sinh hoạt, sản xuất và du lịch gây ra, trong đó, rác thải nhựa, túi nilon đã và đang trở thành vấn đề cần đặc biệt quan tâm với những tác hại gây ra cho môi trường, cho sức khỏe cộng đồng dân cư. 

Các thành viên đoàn Caravan tổ chức thu gom rác thải nhựa

tại một số tuyến đường trên địa bàn huyện Mộc Châu.


Ngay sau Lễ phát động chương trình, các thành viên trong đoàn Caravan cùng các đại biểu tổ chức diễu hành tuyên truyền, gắn áp phích tuyên truyền, thu gom rác thải nhựa tại các cơ sở du lịch và một số tuyến đường tại huyện Mộc Châu... Đây là hoạt động thiết thực nhằm nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của hoạt động bảo vệ môi trường trong phát triển du lịch bền vững, hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ tại Lễ phát động chống rác thải nhựa được tổ chức ngày 9/6/2019 tại Hà Nội.


Tìm kiếm theo ngày