Đột phá trong quy hoạch, tạo động lực thúc đẩy phát triển KT-XH

Ngày 30 tháng 10 năm 2020

Những năm qua, tỉnh ta đã quan tâm, làm tốt công tác quy hoạch, tạo cơ sở quan trọng để thu hút đầu tư, góp phần thay đổi diện mạo đô thị theo hướng hiện đại, văn minh, tạo đà thúc đẩy KT-XH của tỉnh phát triển toàn diện, bền vững.

 

 

Một góc trung tâm Thành phố hôm nay.

 

Công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch xây dựng phải đi trước một bước làm cơ sở để thu hút các nguồn lực đầu tư xây dựng. Ngành Xây dựng và các huyện, thành phố đã bám sát chỉ đạo của tỉnh tổ chức rà soát, lập quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH của tỉnh, tổng thể hệ thống đô thị và điểm dân cư nông thôn, hệ thống nghĩa trang, xử lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh... Đây đều là các quy hoạch chiến lược tạo cơ sở cho thu hút đầu tư, xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội cơ bản của địa phương.

 

Đến nay, các đô thị trên địa bàn tỉnh (12/12 huyện thành phố) và 3 đô thị mới đã được lập quy hoạch chung xây dựng đô thị; hoàn thành 100% đồ án quy hoạch chung xây dựng xã nông thôn (188/188 xã). Quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết đã được các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh tích cực triển khai để cụ thể hóa các đồ án quy hoạch chung xây dựng, phục vụ nhu cầu phát triển tại địa phương. Đến hết năm 2019, toàn tỉnh có 7 đồ án quy hoạch phân khu, tỷ lệ phủ kín quy hoạch phân khu tại Thành phố đạt 44,6%, tăng 21,2% so với năm 2015; tỷ lệ phủ kín quy hoạch chi tiết trên quy hoạch chung đạt 34,73%, tăng 7,35% so với năm 2015. Quá trình tổ chức lập quy hoạch, các chủ đầu tư đã phối hợp tốt với chính quyền địa phương tổ chức lấy ý kiến của các tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư vào nội dung nhiệm vụ và đồ án quy hoạch; trình tự lập, thẩm định, phê duyệt đảm bảo theo quy định của pháp luật. Công tác công bố quy hoạch được các địa phương thực hiện công khai và đúng quy định, nội dung quy hoạch được thông báo đến tận khu dân cư, giúp người sử dụng đất nắm được thông tin quy hoạch, tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước tiếp cận, tìm hiểu, tra cứu thông tin cũng như các ngành chức năng triển khai thực hiện và quản lý quy hoạch. Căn cứ vào đồ án quy hoạch được duyệt, 100% các hồ sơ quy hoạch đã được chủ đầu tư phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức công bố công khai quy hoạch; công tác cắm mốc giới đã được triển khai ngoài thực địa làm cơ sở quản lý và thực hiện dự án đầu tư xây dựng theo quy hoạch. 

 

 

Khu Trung tâm thương mại Vincom Sơn La.

Ảnh: PV

 

Bên cạnh đó, các sở, ngành và các địa phương đã tích cực thực hiện rà soát, đánh giá việc thực hiện quy hoạch, nhiều đồ án “quy hoạch treo” đã được điều chỉnh hoặc công bố hủy bỏ. Qua đó, chất lượng đồ án quy hoạch không ngừng được nâng lên, khắc phục những tồn tại, hạn chế của quy hoạch kỳ trước, đạt được những mục tiêu chính đảm bảo các vùng đô thị hóa cơ bản phát triển năng động, hài hòa; tương xứng với vị thế, vai trò, chức năng của từng đô thị; đảm bảo định hướng phát triển không gian, phân khu chức năng, xác định được các công trình điểm nhấn trong đô thị, quy hoạch đồng bộ hệ thống hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật, từng bước nâng cao.

 

Công tác quản lý phát triển đô thị được chú trọng, từng bước đảm bảo phát triển hệ thống đô thị theo đúng quy hoạch và kế hoạch. Nổi bật trong giai đoạn 2015-2020, riêng trên địa bàn Thành phố đã thu hút nhiều dự án đầu tư xây dựng trọng tâm, như: Trung tâm Thương mại Vincom Plaza, kè suối Nặm La, Quảng trường Tây Bắc, các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị, nhà ở... Thành phố đã đảm bảo các tiêu chí được xét công nhận là đô thị loại II vào năm 2019; thị trấn Hát Lót, Mộc Châu được công nhận lên đô thị loại IV; khu trung tâm hành chính của các huyện Sốp Cộp và Quỳnh Nhai được công nhận đạt đô thị loại V. Đến nay, toàn tỉnh chỉ còn Khu trung tâm hành chính huyện Vân Hồ chưa được phân loại đô thị.

 

Thời gian tới, công tác quy hoạch xây dựng tiếp tục được tỉnh, các ngành chức năng và các huyện, thành phố xác định là một trong những khâu đột phá giúp kiến thiết đô thị, góp phần xây dựng, phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội ngày càng hoàn chỉnh, đồng bộ, hiện đại, đáp ứng tốt nhu cầu của nhân dân. Tăng cường công tác lập, quản lý quy hoạch gắn liền với kế hoạch thực hiện cụ thể, kết hợp sự tham gia tích cực của nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp và các nhà đầu tư, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu về lĩnh vực vực xây dựng trong nhiệm kỳ 2020-2025. Toàn tỉnh phấn đấu tỷ lệ phủ kín quy hoạch chung xây dựng đô thị và quy hoạch vùng huyện, liên huyện đạt 100%; quy hoạch phân khu đạt 60%; quy hoạch chi tiết đạt 35%; tỷ lệ đô thị hóa đạt 17,89%.

Tìm kiếm theo ngày