Động lực phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Ngày 27 tháng 06 năm 2022

Hiện nay, huyện Phù Yên có trên 89% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, điều kiện phát triển kinh tế còn nhiều khó khăn; nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng cho các địa phương chưa đồng bộ. Cấp ủy, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Phù Yên rất kỳ vọng khi triển khai thực hiện Nghị quyết số 88/2019/QH14 của Quốc hội khóa XIV ngày 18/11/2019 về phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030; đây là động lực quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở địa phương.Người dân bản Suối Tiếu, xã Đá Đỏ, huyện Phù Yên làm đường giao thông nội bản.

 

Với 4 tiểu vùng có điều kiện tự nhiên và lợi thế khác nhau, gồm: các xã vùng Mường; vùng Huy; vùng lòng hồ thủy điện Hòa Bình và vùng cao, UBND huyện Phù Yên đã xây dựng định hướng phát triển kinh tế - xã hội phù hợp từng tiểu vùng, giúp các xã phát triển đảm bảo tính bền vững; giúp đồng bào dân tộc thiểu số tiếp cận với tiến bộ khoa học kỹ thuật, nâng cao năng suất cây trồng, vật nuôi, xóa đói, giảm nghèo bền vững.


Ông Đào Văn Nguyên, Chủ tịch UBND huyện Phù Yên, cho biết: Huyện chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn phối hợp rà soát nhu cầu hỗ trợ của các bản, các xã theo Nghị quyết 88 của Quốc hội, với tổng dự toán vốn đầu tư thực hiện trong giai đoạn 2021-2025 là 1.015 tỷ đồng, phân bổ đến 10 dự án thành phần về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giáo dục... góp phần ổn định đời sống đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện.


Phát triển kết cấu hạ tầng, huyện Phù Yên dự kiến số vốn giai đoạn 2021-2025 gần 260 tỷ đồng, chủ yếu đầu tư xây dựng vào các hạng mục, như: Công trình đường giao thông nông thôn, phục vụ sản xuất, kinh doanh và dân sinh; cải tạo, xây mới các công trình thủy lợi nhỏ; duy tu, bảo dưỡng công trình cơ sở hạ tầng các xã, bản... Các công trình ưu tiên cho các xã vùng lòng hồ thủy điện Hòa Bình và các xã vùng cao. Theo đó, các tuyến đường Tường Tiến - Kim Bon, Bắc Phong - Đá Đỏ và Quang Huy - Suối Tọ cần được sửa chữa, nâng cấp, với tổng chiều dài khoảng 60 km. Ngoài ra, tiếp tục gia cố các công trình phòng, chống thiên tai trên địa bàn huyện.


Ông Thào A Ly, Chủ tịch UBND xã Suối Tọ, chia sẻ: Tuyến đường từ xã Suối Tọ về thị trấn Phù Yên được thông xe và đưa vào sử dụng từ cuối năm 2008. Tuy nhiên, sau thời gian dài sử dụng, mặt đường đã xuống cấp đáng kể. Trong các cuộc tiếp xúc cử tri, nhân dân đã nhiều lần kiến nghị về việc nâng cấp, sửa chữa tuyến đường. Chúng tôi rất mong, trong thời gian tới, đường về Suối Tọ sẽ được nâng cấp, sửa chữa, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân.


Đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế, trên cơ sở phát huy tiềm năng, thế mạnh của các vùng miền để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị. Theo đó, sẽ hỗ trợ cây giống phục vụ cho việc trồng rừng, phát triển trồng trọt và chăn nuôi cho gần 2.000 hộ nghèo sinh sống tại các bản đặc biệt khó khăn, với dự toán trên 234 tỷ đồng. Tiếp tục phát triển kinh tế tại các tiểu vùng theo định hướng đã được đề ra. Trong đó, các xã vùng Mường duy trì và mở rộng trên 800 ha cây ăn quả có múi theo hướng nâng cao chất lượng; duy trì thương hiệu Cam Phù Yên trong những năm tiếp theo.


Đối với các xã vùng lòng hồ thủy điện Hòa Bình và các xã vùng cao, tập trung trồng cây lâm nghiệp trên diện tích đất bạc màu. Đồng thời, trồng thử nghiệm một số loại cây trồng mới, như gai xanh với diện tích trên 275 ha, sắn cao sản hơn 200 ha... Bước đầu các loại cây trồng này đã cho thấy sự phù hợp với điều kiện của địa phương. Ngoài ra, tiếp tục nghiên cứu, mở rộng diện tích lúa tại các xã thuộc cánh đồng Mường Tấc theo phương pháp sản xuất hữu cơ từ 150 ha lên trên 370 ha vào năm 2025, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm...


Với kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 88 của Quốc hội được xây dựng cụ thể, chi tiết, huyện Phù Yên rất mong được sớm phân bổ nguồn vốn để triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi sớm đi vào cuộc sống.

Tìm kiếm theo ngày