Đồng hành và nâng quyền cho phụ nữ dân tộc thiểu số

Ngày 14 tháng 10 năm 2021

Ngày 14/10, các đồng chí: Lê Hồng Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Dự án GREAT tỉnh Sơn La; Hoàng Quốc Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai, Trưởng Ban Chỉ đạo Dự án GREAT tỉnh Lào Cai và bà Carly Main, Quyền Tham tán Phát triển, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam đã đồng chủ trì Cuộc họp Ban Chỉ đạo Dự án GREAT. Cuộc họp được tổ chức theo hình thức trực tuyến qua Zoom tại điểm cầu Sơn La, Lào Cai và Hà Nội. Dự họp có thành viên Ban Chỉ đạo và Ban Quản lý Dự án GREAT; lãnh đạo các cơ quan 2 tỉnh Lào Cai và Sơn La.Họp Ban Chỉ đạo Dự án Great tại điểm cầu Sơn La


Dự án thúc đẩy bình đẳng giới thông qua nâng cao hiệu quả kinh tế sản xuất nông nghiệp và phát triển du lịch tại Lào Cai và Sơn La (GREAT) là sáng kiến hàng đầu trong Chương trình Aus4Equality của Chính phủ Australia. Dự án được thực hiện đến 30/6/2022 với tổng đầu tư 33,7 triệu đô la Úc (tương đương khoảng 600 tỷ đồng). Ban Chỉ đạo Dự án là UBND tỉnh Sơn La và tỉnh Lào Cai.


Họp Ban Chỉ đạo Dự án Great được tổ chức theo hình thức trực tuyến qua Zoom.


Sau 4 năm, dự án đạt được kết quả tích cực: 15.414 phụ nữ tăng thu nhập; 1.394 phụ nữ được bổ nhiệm vào các vị trí lãnh đạo tại các tổ nhóm do GREAT hỗ trợ; 82% phụ nữ tự tin về năng lực kỹ thuật. Ngoài ra, dự án đã hỗ trợ doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ chuyển đổi mô hình kinh doanh số; hỗ trợ đưa các phương pháp tiếp cận theo hệ thống thị trường của GREAT lồng ghép vào các văn bản hướng dẫn của Chương trình mục tiêu Quốc gia... Năm cuối cùng của dự án trong giai đoạn 1, Dự án GREAT tập trung hỗ trợ các doanh nghiệp, chính quyền và các hộ dân đối phó với các tác động của dịch Covid-19 và chuẩn bị cho giai đoạn 2, nhân rộng các sáng kiến thành công của giai đoạn 1.


Tại cuộc họp, bà Carly Main ghi nhận những kết quả tích cực mà GREAT đạt được trong việc đồng hành và nâng quyền cho phụ nữ tại Sơn La và Lào Cai, đồng thời nhấn mạnh hướng đi của Dự án là phù hợp với khung chính sách chiến lược của Australia, chiến lược phát triển của Việt Nam và nhu cầu của các nhóm dân tộc thiểu số trong khu vực.Các đại biểu chứng kiến Lễ ký kết biên bản cuộc họp.


Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Lê Hồng Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La, đề nghị: Để triển khai thực hiện dự án đảm bảo tiến độ, mục tiêu và quy định, các bên liên quan cần tăng cường hỗ trợ các đối tác để thực hiện tốt những kế hoạch trong năm cuối giai đoạn 1. Cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa hai tỉnh và với các bộ, ngành Trung ương để tạo điều kiện phê duyệt văn kiện dự án cho giai đoạn 2...

Tìm kiếm theo ngày