Đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao tặng Huy hiệu Đảng tại Thuận Châu

Ngày 24 tháng 01 năm 2022

Ngày 24/1, đồng chí Đinh Thị Bích Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đã trao Huy hiệu Đảng 65 năm cho đảng viên Lò Văn Ó, chi bộ bản Phiêng Bông và đảng viên Tạ Thị Lúa, chi bộ bản Đông Hưng, Đảng bộ xã Muổi Nọi, huyện Thuận Châu.Đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao Huy hiệu Đảng 65 năm cho đảng viên Lò Văn Ó và Tạ Thị Lúa.


Đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy mong muốn hai đồng chí tiếp tục nêu gương, giữ gìn, phát huy bản lĩnh, phẩm chất cách mạng của người đảng viên; vận động gia đình và nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương; góp sức tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; luôn là tấm gương sáng cho các thế hệ con cháu noi theo.

Tìm kiếm theo ngày