Đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm việc với thành phố Sơn La

Ngày 11 tháng 10 năm 2018

Tiếp tục chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Sơn La, ngày 11/10, đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm việc với tập thể Thường trực, Ban Thường vụ thành ủy Sơn La về công tác quy hoạch tổng thể của Thành phố.

 


Đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội

và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm việc với thành phố Sơn La.


Dự cuộc làm việc có các đồng chí: Hoàng Văn Chất, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đắc Quỳnh, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Ủy viên Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Cầm Ngọc Minh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Minh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Thái Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Bí thư thành ủy; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.


Thực hiện các quyết định của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh theo các giai đoạn, Thành phố đã rà soát, lập quy hoạch và được UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 với mục tiêu xây dựng thành phố Sơn La trở thành đô thị hiện đại mang bản sắc văn hóa các dân tộc đặc thù của tiểu vùng Tây Bắc, là một trong các trung tâm thương mại, du lịch, trung tâm đào tạo nguồn nhân lực đa ngành, tạo động lực mới cho sự phát triển… Đối với Đồ án quy hoạch chung xây dựng thành phố Sơn La đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 được UBND tỉnh phê duyệt với mục tiêu cụ thể hóa quy hoạch tổng thể kinh tế - xã hội Thành phố; xây dựng Thành phố trở thành đô thị loại II trong giai đoạn 2016 – 2020, phát triển khá trong các đô thị miền núi phía Bắc, xứng tầm là đô thị trung tâm của tiểu vùng Tây Bắc, Thành phố đã tập trung triển khai đảm bảo phù hợp, đúng định hướng và phát huy hiệu quả rõ rệt. Kinh tế Thành phố phát triển khá, giá trị sản xuất hằng năm tăng bình quân 12%; thu ngân sách địa bàn tăng qua các năm, năm 2018 ước đạt 530 tỷ đồng; các nguồn lực cho đầu tư phát triển mạnh qua các năm, tổng vốn đầu tư toàn xã hội năm 2018 ước đạt 5.500 tỷ đồng; hiện 3/5 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; hình thành những vùng sản xuất nông nghiệp chuyên canh, ứng dụng công nghệ cao như: Phát triển trồng rau, hoa; trồng cây ăn quả; phát triển chăn nuôi gia súc; tỷ lệ hộ nghèo giảm theo các năm, hiện còn 1,18%. Hiện nay, tỉnh đang triển khai 15 dự án trên địa bàn Thành phố với tổng mức đầu tư khoảng 4.000 tỷ đồng; Thành phố đang triển khai 117 dự án với tổng mức đầu tư hơn 1.500 tỷ đồng, phấn đấu đạt tiêu chí đô thị loại II trực thuộc tỉnh vào năm 2019…


Tại cuộc làm việc, Thành phố kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương một số nội dung như: Tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện về các cơ chế, chính sách phát triển tiểu vùng Tây Bắc nói chung và tỉnh Sơn La, thành phố Sơn La nói riêng; bố trí vốn từ ngân sách Trung ương để thực hiện dự án thoát lũ, chống ngập úng suối Nậm La, dự án thoát lũ khu vực phường Chiềng Sinh về trung tâm Thành phố; quan tâm bố trí vốn để tiếp tục thực hiện dự án hồ chứa nước bản Mòng…


Phát biểu tại cuộc làm việc, đồng chí Tòng Thị Phóng đã biểu dương, ghi nhận những kết quả Thành phố đạt được trong thời gian qua; nổi bật là việc phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn đinh, an ninh trật tự, xây dựng nông thôn mới… Đồng thời, đề nghị Thành phố tiếp tục rà soát, bổ sung quy hoạch phù hợp, đảm bảo quy định; xây dựng đô thị văn minh, hiện đại mang đậm bản sắc văn hóa riêng; mở rộng không gian đô thị khoa học, phù hợp với hiện tại và hướng tới tầm nhìn tương lai; tuyên truyền, vận động người dân, tạo sự đồng thuận cao trong quá trình thực hiện quy hoạch được phê duyệt; gắn phát triển kinh tế - xã hội với nâng cao đời sống người dân; nghiên cứu xây dựng, củng cố các thiết chế văn hóa, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ; xây dựng Thành phố xứng đáng là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của tỉnh… Đồng chí Tòng Thị Phóng đã tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của Thành phố để chuyển các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Tìm kiếm theo ngày