Đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm việc về tình hình phát triển kinh tế - xã hội tại tỉnh Sơn La

Ngày 10 tháng 10 năm 2018

Ngày 10/10, đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm việc về tình hình phát triển kinh tế - xã hội tại tỉnh Sơn La.


Dự cuộc làm việc có các đồng chí: Hoàng Văn Chất, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đắc Quỳnh, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Ủy viên Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư tỉnh ủy; Cầm Ngọc Minh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Minh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Tráng Thị Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Ủy viên Ủy ban QP-AN của Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ tỉnh ủy; Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.

 

 

Đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội

và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm việc về tình hình phát triển kinh tế - xã hội tại tỉnh Sơn La.

 

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Hoàng Văn Chất đã báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh thời gian qua. Theo đó, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị và đạt nhiều kết quả quan trọng. Các cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển kinh tế được thực hiện hiệu quả; trong đó, tập trung các giải pháp phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, xúc tiến, quảng bá tiêu thụ nông sản, thúc đẩy xuất khẩu sản phẩm nông sản; đẩy mạnh thu hút đầu tư, thực hiện các dự án trọng điểm. 9 tháng năm 2018, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm đạt 8,35%; thu ngân sách trên địa bàn đạt 3.392 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ năm 2017. Đến nay, tỉnh có 53.700 ha cây ăn quả, hơn 18.500 ha cây cà phê, trên 4.800 ha chè, 9.450 ha mía và hơn 6.000 ha cây cao su. Trên địa bàn tỉnh có 540 HTX và 4 liên hiệp HTX hoạt động theo Luật Hợp tác xã; hình thành 57 chuỗi nông sản an toàn; 14 sản phẩm nông nghiệp được cấp văn bằng bảo hộ; xuất khẩu gần 15.000 tấn quả sang thị trường 12 nước trên thế giới; giá trị hàng hóa nông sản thực phẩm xuất khẩu đạt 93 triệu USD, tăng 2,5 lần so với cùng kỳ năm 2017; 16 xã đạt chuẩn nông thôn mới, bình quân đạt 9,3 tiêu chí/xã, phấn đấu hết năm 2018, có 26 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Các dự án cơ bản đảm bảo tiến độ đã cam kết, một số dự án đã đi vào hoạt động sản xuất, kinh doanh, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội và tăng trưởng kinh tế của tỉnh. Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân tiếp tục được cải thiện; quốc phòng - an ninh được giữ vững; công tác đối ngoại, cải cách hành chính được chú trọng. Hệ thống chính trị ở cơ sở, công tác phát triển Đảng được củng cố, đẩy mạnh...


Tại cuộc làm việc, tỉnh Sơn La đã kiến nghị với Quốc hội, các bộ, ngành Trung ương một số nội dung như: Sớm phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đường cao tốc Hòa Bình – Mộc Châu; phân bổ vốn để Bộ Giao thông Vận tải thi công tuyến đường tránh thành phố Sơn La; bố trí nguồn vốn của Đề án chính sách hỗ trợ cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở xã, bản đặc biệt khó khăn, dân tộc thiểu số ít người theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; cho phép các huyện mới thoát nghèo tiếp tục thực hiện chính sách đầu tư và duy tu bảo dưỡng các công trình hạ tầng đến hết năm 2020 theo mức vốn kế hoạch đã giao của chương trình 30a; xem xét, cân đối bổ sung kế hoạch vốn còn thiếu đề hoàn thành Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng chuyển dân sông Đà xây dựng thủy điện Hòa Bình thuộc tỉnh Sơn La, giai đoạn 2011-2017…


Phát biểu tại cuộc làm việc, đồng chí Tòng Thị Phóng ghi nhận những kết quả Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Sơn La đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị tỉnh cần chủ động, đón đầu trong quá trình tái cơ cấu nông nghiệp; đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp, nhất là phát triển sản xuất nông nghiệp hữu cơ; tăng cường quảng bá sản phẩm, kết nối thị trường; chú trọng đối thoại với nhân dân; tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ, nhất là các công trình đường giao thông; quan tâm chăm lo cho đồng bào các dân tộc; xây dựng tỉnh Sơn La ngày càng phát triển. Đồng thời, đồng chí đã tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của tỉnh Sơn La để chuyển các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.


 

Đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội

và các đồng chí lãnh đạo tỉnh trồng cây lưu niệm tại ao cá Bác Hồ (Thành phố).

 

Trước đó, đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội và các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã khảo sát và trồng cây tại quảng trường Thành phố Sơn La.

Tìm kiếm theo ngày