Đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tiếp xúc cử tri tại xã Xuân Nha

Ngày 10 tháng 05 năm 2020

Ngày 10/5, các đồng chí: Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; Nguyễn Đắc Quỳnh, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Ủy viên Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La đã tiếp xúc cử tri chuyên đề tại xã Xuân Nha (Vân Hồ). Dự Hội nghị tiếp xúc cử tri có đồng chí Nguyễn Thái Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo huyện Vân Hồ và cử tri xã Xuân Nha.Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri xã Xuân Nha (Vân Hồ).Đồng chí Tòng Thị Phóng phát biểu tại Hội nghị tiếp xúc cử tri


Tại Hội nghị, lãnh đạo huyện Vân Hồ và xã Xuân Nha báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của huyện, của xã trong thời gian qua; công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại địa phương; việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội sau ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 và công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Cử tri xã Xuân Nha đã kiến nghị một số nội dung: Quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng, đẩy nhanh tiến độ xây dựng xã Xuân Nha trở thành điểm sáng trong công tác xây dựng nông thôn mới; hỗ trợ, định hướng việc lựa chọn các loại giống cây ăn quả, vật nuôi phù hợp; xem xét lại một số quy định trong Nghị quyết 120/2019/NQ-HĐND ngày 5/12/2019 của HĐND tỉnh quy định về mức phụ cấp, bồi dưỡng kiêm nhiệm, hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách, mức khoán kinh phí hoạt động và mức bồi dưỡng đối với người trực tiếp tham gia vào công việc của bản, thôn, xóm, tiểu khu, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh…Cử tri xã Xuân Nha (Vân Hồ) nêu kiến nghị với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.


Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Tòng Thị Phóng đánh giá cao kết quả đạt được trên các lĩnh vực của huyện Vân Hồ, xã Xuân Nha trong thời gian qua, đặc biệt là các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại địa phương cửa ngõ của tỉnh Sơn La. Đồng thời, đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm hỗ trợ nhân dân khôi phục phát triển sản xuất, từng bước nâng cao chất lượng nông sản và hướng tới xuất khẩu ra thị trường quốc tế; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội sau ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, đảm bảo kịp thời, chính xác; thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới hiệu quả; triển khai đồng bộ các biện pháp đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; đẩy nhanh tiến độ xây dựng công trình Trạm Y tế xã đảm bảo theo đúng thiết kế xây dựng. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cũng trả lời một số ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền và tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri chuyển các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.Đồng chí Tòng Thị Phóng và các đại biểu trồng cây lưu niệm tại Nhà bia tưởng niệm liệt sỹ xã Xuân Nha.Đồng chí Tòng Thị Phóng và các đại biểu kiểm tra tiến độ xây dựng công trình Trạm Y tế xã Xuân Nha (Vân Hồ).


Nhân dịp này, đồng chí Tòng Thị Phóng và các đại biểu đã dâng hương và trồng cây lưu niệm tại Nhà bia tưởng niệm liệt sỹ xã Xuân Nha; kiểm tra tiến độ xây dựng công trình Trạm Y tế xã Xuân Nha và khảo sát địa điểm xây dựng công trình nước sạch tại bản Nà Hiềng, xã Xuân Nha (Vân Hồ).Đồng chí Tòng Thị Phóng và các đại biểu khảo sát địa điểm xây dựng công trình nước sạch

tại bản Nà Hiềng, xã Xuân Nha (Vân Hồ).

Tìm kiếm theo ngày