Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác trồng rừng tại Thuận Châu

Ngày 07 tháng 11 năm 2018

Ngày 7/11, đồng chí Lò Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 596 Tỉnh ủy đã kiểm tra tình hình thực hiện công tác trồng rừng thay thế trên địa bàn huyện Thuận Châu. Cùng đi có lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh; lãnh đạo huyện Thuận Châu, Hạt Kiểm lâm, Ban quản lý rừng đặc dụng Côpia và Ban quản lý rừng phòng hộ Thuận Châu.Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh và Đoàn công tác

kiểm tra thực tế khu vực thi công trồng rừng thay thế tại Km số 14-15 (tỉnh lộ 108).


Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh và Đoàn đã kiểm tra thực tế khu vực thi công trồng rừng thay thế tại Km số 14-15 (tỉnh lộ 108) và bản Ít Cang (xã Chiềng Bôm); nghe báo cáo kết quả triển khai công tác trồng rừng thay thế năm 2017, 2018 trên địa bàn huyện Thuận Châu do Chi Cục Kiểm lâm, Ban quản lý rừng đặc dụng Côpia, Ban quản lý rừng phòng hộ Thuận Châu làm chủ đầu tư. Theo quyết định của UBND tỉnh, Chi Cục Kiểm lâm được phê duyệt khảo sát, thiết kế trồng rừng thay thế trên địa bàn huyện Thuận Châu với diện tích 401,46 ha cây thông mã vĩ, sơn tra tại Km số 14-15 (tỉnh lộ 108), bản Ít Cang (xã Chiềng Bôm), cụm bản Lầm A (xã Bản Lầm); Ban quản lý rừng phòng hộ Thuận Châu được giao trồng 120,07 ha diện tích thông, sơn tra, mắc ca, đào tếch tại 3 xã: Bản Lầm, Nậm Lầu, Mường Bám; Ban quản lý rừng đặc dụng Copia được giao trồng mới, chăm sóc, bảo vệ 50 ha cây sơn tra tại xã Chiềng Bôm. Kết quả nghiệm thu chăm sóc rừng trồng lần 2 năm 2018 cho thấy: tỷ lệ cây sống đạt trên 80%; cây trồng sinh trưởng ở mức trung bình đến tốt; không có hiện tượng sâu bệnh hại; một số nơi địa hình dốc cây trồng sinh trưởng ở mức trung bình và có hiện tượng bị xoắn lá. Công tác quản lý, bảo vệ rừng trồng cơ bản đạt yêu cầu; hiện tượng chăn thả trâu bò vào khu vực rừng trồng đã được giải quyết dứt điểm…


Phát biểu tại cuộc làm việc, đồng chí Lò Minh Hùng yêu cầu các cơ quan chức năng, đơn vị chủ đầu tư thường xuyên phối hợp kiểm tra, đảm bảo việc triển khai thực hiện dự án đúng quy định, quy trình kỹ thuật, chăm sóc đã được phê duyệt; triển khai giải ngân các hạng mục thiết kế, thi công, giám sát, quản lý kinh phí năm 2018 theo đúng quy định của pháp luật; thực hiện tốt công tác bàn giao, công tác chăm sóc rừng trồng lần 1. Giao UBND huyện Thuận Châu chỉ đạo các phòng ban, UBND các xã, bản tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt công tác chăm sóc, bảo vệ, PCCCR...

Tìm kiếm theo ngày