Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác bảo tồn, phục dựng các di tích lịch sử tại huyện Sông Mã

Ngày 07 tháng 04 năm 2021

Ngày 7/4, đồng chí Phạm Văn Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã kiểm tra công tác bảo tồn, phục dựng, xây dựng các di tích lịch sử trên địa bàn huyện Sông Mã.

                                 


Đồng chí Phạm Văn Thủy làm việc với huyện Sông Mã về công tác bảo tồn, phục dựng, xây dựng các di tích lịch sử trên địa bàn.

           

Đồng chí Phạm Văn Thủy và Đoàn đã đi kiểm tra thực tế Đền thờ Hai Bà Trưng thuộc bản Thống Nhất, xã Chiềng Khương và Di tích lịch sử Cây Đa Mường Hung thuộc xã Mường Hung. Đền thờ Hai Bà Trưng thuộc bản Thống Nhất xã Chiềng Khương huyện Sông Mã được xây dựng trên diện tích 2.400 m², gồm 4 hạng mục: Nhà hậu cung, nhà tiến tế, nhà chờ và khuôn viên. Năm 2011, UBND tỉnh công nhận và trao Bằng xếp hạng di tích cấp tỉnh. Tại Đền thờ đang lưu giữ 52 cổ vật, như: Ngai Hai Bà, hoành phi, câu đối, lư hương. Hiện nay, một số hạng mục của công trình, như: Mái thờ, sân, tường… đã xuống cấp. Di tích lịch sử Cây Đa Mường Hung được công nhận là di tích lịch sử cấp tỉnh từ năm 2006. Đây là minh chứng lịch sử trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, mỗi năm nơi đây đón khoảng 500 lượt khách du lịch đến tham quan…

           


Đồng chí Phạm Văn Thủy kiểm tra hiện trạng Đền thờ Hai Bà Trưng.

           

Sau khi đi kiểm tra thực tế tại các di tích, đồng chí Phạm Văn Thủy yêu cầu huyện Sông Mã tiếp tục làm tốt công tác bảo tồn, giữ gìn và phát huy các giá trị di tích lịch sử. Đối với Đền Thờ Hai Bà Trưng, UBND huyện Sông Mã cần tiến hành bảo quản, kiểm tra, quản lý danh mục lưu giữ cổ vật; tiến hành phục dựng lại lễ hội Hai Bà Trưng vào ngày 12 tháng giêng hằng năm. Đối với di tích lịch sử Cây Đa Mường Hung, huyện cần tiến hành giải phóng mặt bằng, quy hoạch lại khu di tích, xây dựng di tích Cây Đa Mường Hung trở thành địa chỉ giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ trẻ gắn với phát triển du lịch tại địa phương.

Tìm kiếm theo ngày