Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra chương trình xây dựng NTM tại xã Nà Bó (Mai Sơn)

Ngày 28 tháng 07 năm 2020

Ngày 28/7, đồng chí Lò Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Sơn La đã kiểm tra việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) tại xã Nà Bó, huyện Mai Sơn.Đồng chí Lò Minh Hùng làm việc với huyện Mai Sơn và xã Nà Bó.


Xã Nà Bó đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020, từ đầu năm đến nay, xã Nà Bó đã tổ chức đánh giá mức độ đạt chuẩn các tiêu chí, chỉ tiêu; huy động các nguồn lực xã hội hóa xây dựng kết cấu hạ tầng; tập trung các giải pháp nâng cao thu nhập cho người dân, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đến thời điểm hiện tại, xã Nà Bó đã đạt 14/19 tiêu chí, 44/49 chỉ tiêu. Còn 5 tiêu chí chưa đạt gồm: giao thông, trường học, thông tin và truyền thông, nhà ở dân cư, hệ thống chính trị và tiếp cận xã hội. Đồng chí Lò Minh Hùng kiểm tra việc thực hiện tiêu chí giao thông tại tiểu khu 7, xã Nà Bó.


Phát biểu tại cuộc làm việc, đồng chí Lò Minh Hùng đánh giá cao những nỗ lực của xã Nà Bó và huyện Mai Sơn, đề nghị Ban Chỉ đạo mục tiêu quốc gia xây dựng NTM huyện Mai Sơn, xã Nà Bó tiếp tục tuyên truyền, huy động nhân dân tham gia thực hiện chương trình; tập trung nhân lực, vật lực hoàn thiện các tiêu chí chưa đạt; giữ vững và nâng cao các tiêu chí đã đạt, phấn đấu về đích NTM theo đúng kế hoạch đề ra.


Trước đó, Đoàn thẩm định của tỉnh đã trực tiếp kiểm tra, khảo sát thực tế tiêu chí giao thông tại tiểu khu 7, tiêu chí trường học tại trung tâm xã và tiêu chí hình thức tổ chức sản xuất tại tiểu khu Thành Công.

Tìm kiếm theo ngày