Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới huyện Vân Hồ

Ngày 09 tháng 07 năm 2020

Ngày 9/7, đồng chí Lò Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh và Đoàn công tác đã kiểm tra, làm việc với các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2020 huyện Vân Hồ.Đồng chí Lò Minh Hùng làm việc với xã Tô Múa về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM.

 

Năm 2020, huyện Vân Hồ đăng ký 2 xã đạt chuẩn NTM là xã Vân Hồ và Tô Múa. Từ đầu năm đến nay, Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia huyện Vân Hồ và các xã Vân Hồ, Tô Múa đã tích cực đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác xây dựng NTM tới toàn thể nhân dân; đẩy mạnh rà soát, tổ chức đánh giá mức độ đạt chuẩn các tiêu chí, chỉ tiêu; huy động tối đa nguồn lực xã hội hóa, kêu gọi các doanh nghiệp tham gia đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn; tập trung các giải pháp nâng cao thu nhập cho người dân như: Ứng dụng khoa học công nghệ, quy trình kỹ thuật canh tác an toàn, tổ chức sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm, phát triển sản phẩm OCOP... Nhờ đó, diện mạo nông thôn của các xã có nhiều đổi thay; đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng lên; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định. Đến thời điểm hiện tại, xã Vân Hồ đã đạt 13/19 tiêu chí, 40/49 chỉ tiêu; xã Tô Múa đạt 12/19 tiêu chí, 38/49 chỉ tiêu.

 


Đồng chí Lò Minh Hùng cùng đoàn công tác kiểm tra việc thực hiện tiêu chí giao thông tại bản Pa Chè, xã Vân Hồ.


Phát biểu tại cuộc làm việc, đồng chí Lò Minh Hùng đánh giá cao những nỗ lực của các xã đăng ký đạt chuẩn NTM và huyện Vân Hồ trong việc thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM. Đồng thời, đề nghị Ban Chỉ đạo mục tiêu quốc gia xây dựng NTM huyện Vân Hồ và các xã tiếp tục tuyên truyền, huy động nhân dân tham gia thực hiện chương trình; rà soát, đưa ra các giải pháp phù hợp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh thực hiện các tiêu chí chưa đạt, đặc biệt là tiêu chí thu nhập, nhà ở dân cư, hộ nghèo, môi trường và an toàn thực phẩm; giữ vững và nâng cao các tiêu chí đã đạt, phấn đấu về đích NTM theo đúng kế hoạch đề ra.


Ngay sau cuộc làm việc, Đoàn thẩm định của tỉnh đã trực tiếp kiểm tra, khảo sát thực tế tiêu chí giao thông và trường học tại trung tâm xã Tô Múa và bản Pa Chè, tiểu khu 56 (xã Vân Hồ).

Tìm kiếm theo ngày