Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới

Ngày 03 tháng 09 năm 2019

Ngày 3/9, đồng chí Lò Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh và Đoàn công tác đã làm việc với lãnh đạo các huyện Sông Mã, Sốp Cộp về tiến độ triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại các xã Chiềng Sơ (Sông Mã) và Dồm Cang (Sốp Cộp).Đồng chí Lò Minh Hùng kiểm tra tiến độ thi công công trình Nhà văn hóa xã Chiềng Sơ (Sông Mã).


Năm 2019, các xã Chiềng Sơ (Sông Mã), Dồm Cang (Sốp Cộp) đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới. Đến thời điểm này, Chiềng Sơ đã đạt 16/19 tiêu chí; huy động gần 54 tỷ đồng, nhân dân đóng góp trên 8,2 tỷ đồng, 26.460 ngày công, hiến 10.892 m² đất và 466 cây ăn quả để xây dựng đường giao thông và các công trình khác. Từ đầu năm đến nay, xã Dồm Cang đã đạt 15/19 tiêu chí, 38/49 chỉ tiêu; 107 hộ dân tự nguyện hiến 6.641 m² đất, đóng góp trên 6.500 ngày công làm đường giao thông nông thôn, xây dựng nhà văn hóa, sửa chữa đường làng, ngõ xóm, trường học, các công trình thủy lợi... Nhìn chung, cấp ủy, chính quyền các cấp của hai huyện đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền và triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình phát triển KT-XH, xây dựng cơ sở hạ tầng, đẩy mạnh sản xuất, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân... Bộ mặt nông thôn các xã có nhiều đổi mới, an ninh chính trị, trật tự xã hội được giữ vững; cảnh quan, môi trường nông thôn được cải thiện, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân nâng lên rõ rệt.


Tại cuộc làm việc, đại diện các xã đã nêu những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới; xã Chiềng Sơ kiến nghị UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng cầu qua sông Mã tại trung tâm xã, bổ sung kinh phí làm đường từ trường THCS Chiềng Sơ đến bản Phiêng Xa, phục vụ nhân dân đi lại, giao thương thuận tiện... Xã Dồm Cang đề nghị UBND huyện chỉ đạo, đôn đốc đơn vị tư vấn sớm điều chỉnh đồ án quy hoạch, sớm thẩm định phê duyệt nhiệm vụ để đơn vị tư vấn có cơ sở điều chỉnh...


Phát biểu tại cuộc làm việc, đồng chí Lò Minh Hùng đánh giá cao kết quả xây dựng nông thôn mới của 2 huyện và các xã; đồng thời yêu cầu các cấp, ngành liên quan và địa phương chỉ đạo quyết liệt các nhiệm vụ trọng tâm, chú trọng công tác vận động, tuyên truyền để huy động mọi tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện chương trình. Bám sát mục tiêu kế hoạch, triển khai đồng bộ các biện pháp, lồng ghép các nguồn lực thực hiện xây dựng nông thôn mới. Tập trung đẩy mạnh sản xuất, tạo việc làm và thu nhập cho người dân; giữ vững các tiêu chí đã đạt được, sớm hoàn thành các tiêu chí chưa đạt, để về đích nông thôn mới đúng kế hoạch...


Cùng ngày, Đoàn công tác còn đi thăm một số mô hình xây dựng nông thôn mới tại trung tâm xã Chiềng Sơ (Sông Mã); các bản Tin Tốc, Nà Lìu (xã Dồm Cang, Sốp Cộp).

Tìm kiếm theo ngày