Đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương và Đoàn công tác kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị tại tỉnh Sơn La

Ngày 11 tháng 07 năm 2020

Ngày 10/7, đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương và Đoàn công tác kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị tại tỉnh Sơn La. Tiếp và làm việc với Đoàn, tỉnh Sơn La có các đồng chí: Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy; Nguyễn Đắc Quỳnh, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thái Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.Lãnh đạo tỉnh Sơn La tặng quà lưu niệm Đoàn công tác của Trung ương.


Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Ban Thường vụ tỉnh ủy Sơn La đã ban hành các kế hoạch và tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai Chỉ thị. Đồng thời, ban hành các hướng dẫn tổ chức Đại hội Đảng các cấp; thành lập 4 tiểu ban phục vụ công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng thời, lựa chọn 3 Đảng bộ tổ chức đại hội điểm cấp tỉnh thực hiện thí điểm chủ trương Đại hội Đảng bộ cơ sở trực tiếp bầu bí thư cấp ủy tại Đại hội; thành lập các tổ công tác, đoàn giám sát của Ban Thường vụ tỉnh ủy theo dõi, giám sát công tác chuẩn bị và tiến hành đại hội đảng bộ các cấp tại các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy; tổ chức các hội nghị duyệt công tác chuẩn bị đại hội của 17/17 đảng bộ trực thuộc. Các nội dung theo yêu cầu của Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị đã được các cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc, đúng thời gian quy định. Tỉnh đã hoàn thành tổ chức đại hội cấp cơ sở trước 10 ngày so với yêu cầu chung của Chỉ thị số 35-CT/TW. Tính đến hết ngày 30/4/2020, đã có 4.203/4.203 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở hoàn thành tổ chức đại hội. Đến ngày 21/6/2020 đã có 595/595 đảng bộ, chi bộ cơ sở hoàn thành tổ chức đại hội. Đến ngày 9/7/2020, có 4/17 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy đã tổ chức đại hội; có 1/17 đảng bộ bầu trực tiếp bí thư tại đại hội; kết quả bầu cử 100% theo đề án được duyệt. Đại hội đảng bộ huyện, thành phố và các đảng bộ trực thuộc còn lại dự kiến xong trước ngày 6/8/2020 (sớm hơn gần 1 tháng so với quy định). Bên cạnh đó, việc thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các văn kiện đại hội đảng bộ cấp trên trực tiếp được triển khai thực hiện nghiêm túc. Đối với công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025, đến nay, đã cơ bản hoàn thành dự thảo văn kiện trình Đại hội; đã tổ chức lấy ý kiến góp ý theo đúng quy định. Công tác chuẩn bị nhân sự cho đại hội được thực hiện đúng quy trình, quy định; công tác bầu cử tiến hành dân chủ, đúng nguyên tắc, thủ tục. Công tác tuyên truyền, chuẩn bị cơ sở vật chất, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và các vấn đề nảy sinh ở cơ sở trước, trong và sau đại hội được giải quyết kịp thời…

Phát biểu tại cuộc làm việc, đồng chí Phan Đình Trạc ghi nhận những kết quả tỉnh Sơn La đã đạt được trong việc thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị. Đồng chí đề nghị tỉnh Sơn La tiếp tục triển khai thực hiện tốt Chỉ thị; chỉ đạo hoàn thành đại hội Đảng bộ cấp trên cơ sở; tiến hành công tác nhân sự khoa học, chặt chẽ, đảm bảo đúng quy trình, quy định và dân chủ, minh bạch. Sau đại hội cấp trên cơ sở cần tổ chức họp rút kinh nghiệm, đặc biệt là các vấn đề về nhân sự; giải quyết dứt điểm các đơn thư, khiếu nại; kiên quyết đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc, tuyên truyền nói xấu của các thế lực thù địch nhằm phá hoại đại hội…Đồng chí Phan Đình Trạc và đồng chí Nguyễn Hữu Đông thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Đoàn Thị Diệp


Nhân dịp này, đồng chí Phan Đình Trạc cùng Đoàn công tác và các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã đến thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Đoàn Thị Diệp và thương binh Vũ Xuân Cậy,  đang sinh sống tại phường Quyết Thắng, thành phố Sơn La.Đồng chí Phan Đình Trạc và đồng chí Nguyễn Hữu Đông thăm và tặng quà thương binh Vũ Xuân Cậy

Tìm kiếm theo ngày