Đồng chí Lường Thị Vân Anh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy dự sinh hoạt Chi bộ bản Tô Buông

Ngày 17 tháng 09 năm 2021

Ngày 17/9, đồng chí Lường Thị Vân Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã dự sinh hoạt Chi bộ thường kỳ tháng 9 tại bản Tô Buông, xã Lóng Phiêng (Yên Châu).

                                 


Đồng chí Lường Thị Vân Anh dự sinh hoạt Chi bộ bản Tô Buông (Lóng Phiêng).

           

Chi bộ bản Tô Buông có 16 đảng viên. 9 tháng qua, Chi bộ đã tập trung chỉ đạo sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản, phòng chống lũ bão, giảm nhẹ thiên tai; phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm; chú trọng quản lý bảo vệ rừng, quản lý đất đai… Chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19. Duy trì sinh hoạt chi bộ, quán triệt, triển khai kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy cấp trên; thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

           


Đồng chí Lường Thị Vân Anh tặng quà Chi bộ bản Tô Buông (Lóng Phiêng).

           

Phát biểu tại cuộc sinh hoạt, đồng chí Lường Thị Vân Anh đánh giá cao công tác chuẩn bị nội dung sinh hoạt của Chi bộ bản Tô Buông sát thực với cơ sở, đúng với hướng dẫn của cấp trên, đảm bảo đúng Điều lệ, quy định, hướng dẫn của Đảng; nội dung sinh hoạt, ý kiến đóng góp sâu sát, thẳng thắn, có tinh thần xây dựng. Đề nghị Chi bộ tiếp tục phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, tính tiên phong gương mẫu, triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên; phát huy tinh thần đoàn kết, làm tốt công tác phát triển đảng viên; xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh; lãnh đạo phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân.

           


Đoàn công tác tặng quà cho Chốt Kiểm soát Đồn Biên phòng Chiềng On tại bản Lao Khô 1 (Phiêng Khoài).

           

Nhân dịp này, đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã tặng quà cho Chi bộ bản Tô Buông; thăm, tặng quà Chốt Kiểm soát Đồn Biên phòng Chiềng On tại bản Lao Khô 1 (Phiêng Khoài).

Tìm kiếm theo ngày