Đồng chí Lò Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tiến độ giải phóng mặt bằng các Dự án đầu tư trên địa bàn Thành phố

Ngày 25 tháng 03 năm 2020

Ngày 25/3, đồng chí Lò Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã làm việc với UBND Thành phố về những vướng mắc trong công tác thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn và kiểm tra tiến độ giải phóng mặt bằng (GPMB) các dự án đầu tư trên địa bàn thành phố Sơn La. Cùng dự có đại diện một số sở, ngành liên quan và Thường trực UBND Thành phố.

 

 

Đồng chí Lò Minh Hùng kiểm tra công tác GPMB các dự án trên địa bàn Thành phố

 

Lãnh đạo Thành phố đã báo cáo tiến độ triển khai một số dự án trên địa bàn. Theo đó, Thành phố đang tập trung thực hiện công tác giải phóng mặt bằng và thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án: Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường giao thông 2A, 2B, 2C và khu dân cư OC-01, OC-04 (khu vực Quảng trường Tây Bắc); Tuyến đường giao thông số 3; Dự án phạm vi tuyến đường số 6 (nút giao thông số 6a đoạn từ đường Nguyễn Văn Linh đến suối Nậm La); Dự án tạo mặt bằng khu Trung tâm hành chính tỉnh và Quảng trường Tây Bắc (đồi bản Pột); Dự án đường Chu Văn An - nhánh II; Dự án Trung tâm Hành chính - Chính trị thành phố; Dự án đường Điện lực - Lò Văn Giá và dự án Hạ tầng khu dân cư lô số 6C... 

 

Tại cuộc làm việc, lãnh đạo Thành phố và các sở, ngành có liên quan đã trao đổi những vướng mắc, đề xuất các giải pháp trong công tác giải phóng mặt bằng triển khai các dự án.


 

Đồng chí Lò Minh Hùng kiểm tra công tác GPMB dự án đường Chu Văn An nhánh 2

 

Phát biểu tại cuộc làm việc, đồng chí Lò Minh Hùng ghi nhận kết quả bước đầu việc thực hiện công tác thu hồi đất, GPMB một số dự án trọng điểm trên địa bàn của UBND thành phố. Đồng thời, yêu cầu UBND Thành phố tiếp tục thực hiện các thông báo, kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh về việc giải quyết khó khăn, vướng mắc trong bồi thường, hỗ trợ tái định cư, giải phóng mặt bằng triển khai các dự án trên địa bàn thành phố Sơn La; khẩn trương thực hiện công tác bồi thường hỗ trợ GPMB đảm bảo đúng tiến độ đề ra, xử lý triệt để tình trạng ngập úng tại khu dân cư OC4; vận dụng theo văn bản của Tổng Cục đất đai xem xét, xử lý bồi thường hỗ trợ theo mặt bằng chung. Đối với Dự án đường Chu Văn An nhánh 2, Thành phố cần đẩy nhanh tiến độ GPMB, cương quyết xử lý theo quy định của pháp luật đối với các hộ không chấp hành việc thu hồi đất để thực hiện dự án. Đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương tham mưu với Chủ tịch UBND tỉnh có văn bản tháo gỡ, giải quyết cho Thành phố về việc hỗ trợ khác đối với đất nông nghiệp...

Tìm kiếm theo ngày