Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh làm việc tại huyện Bắc Yên

Ngày 24 tháng 05 năm 2022

Ngày 23/5, đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, cùng đoàn công tác của tỉnh đã có cuộc làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Bắc Yên, nắm tình hình, tiến độ triển khai các dự án khu đô thị mới thị trấn Bắc Yên; phương án chuẩn bị khu trung tâm hành chính của huyện và công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ huyện Bắc Yên năm 2022.Đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, cùng đoàn công tác của tỉnh làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Bắc Yên.


Sau khi UBND huyện ban hành Kế hoạch về lập điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng thị trấn Bắc Yên, giai đoạn 2016-2025, định hướng đến năm 2030; điều chỉnh mở rộng quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị mới thị trấn, huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thực hiện quy trình, thủ tục điều chỉnh để làm cơ sở lập đồ án gửi Sở Xây dựng. Báo cáo kết quả rà soát điều chỉnh cục bộ quy hoạch sử dụng đất, giao thông và hạ tầng kỹ thuật thuộc đồ án giai đoạn 2016-2025 định hướng đến năm 2030. Đến nay, đã hoàn thành toàn bộ quy trình lập quy hoạch và phê duyệt đồ án quy hoạch đúng quy định, trình tự và tiến độ. UBND huyện đã trình HĐND huyện phê chuẩn điều chỉnh mở rộng quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị mới thị trấn Bắc Yên; tổ chức thực hiện cắm mốc quy hoạch. Đối với phương án chuẩn bị khu trung tâm hành chính huyện, đến nay, dự án đang triển khai thực hiện các bước lập, phê duyệt giai đoạn chuẩn bị đầu tư và nghiên cứu tiền khả thi. Dự án trên góp phần tăng quỹ đất, mở rộng thị trấn làm cơ sở để phấn đấu xây dựng thị trấn Bắc Yên lên đô thị loại IV.


Công tác chuẩn bị cho diễn tập của huyện, mặc dù trong điều kiện thời tiết mưa liên tục, kéo dài; song mọi điều kiện cho diễn tập khu vực phòng thủ của huyện năm 2022 đã sẵn sàng. 


Huyện đã kiến nghị với UBND tỉnh, các sở, ngành của tỉnh hướng dẫn phương án đấu giá, dự án để làm cơ sở chỉ đạo thực hiện các bước tiếp theo, đảm bảo tiến độ đề ra. Quan tâm đầu tư các hạng mục: Sân vận động, quảng trường, cung văn hóa thiếu nhi... từ kinh phí đấu giá quyền sử dụng đất khu đô thị của huyện và nguồn ngân sách của tỉnh.


Đồng chí Hoàng Quốc Khánh đã chỉ đạo cần bổ xung thực hiện tốt các giải pháp để triển khai đồ án khu đô thị mới thị trấn Bắc Yên; phương án chuẩn bị khu trung tâm hành chính của huyện; quan tâm công tác giải phóng mặt bằng... Tập trung triển khai tốt cuộc diễn tập khu vực phòng thủ huyện Bắc Yên năm 2022.


Mùa Lầu (Trung tâm TT-VH Bắc Yên)

Tìm kiếm theo ngày