Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra Dự án khu dân cư tại phường Chiềng Sinh

Ngày 17 tháng 02 năm 2020

Ngày 16/2, đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tiến độ Dự án Hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật khu dân cư tại tổ 5, phường Chiềng Sinh (thành phố Sơn La). Cùng đi có lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh và Thường trực Thành ủy, UBND thành phố Sơn La.Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tiến độ Dự án án Hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật khu dân cư

tại tổ 5, phường Chiềng Sinh (thành phố Sơn La). 

 

Dự án đầu tư xây dựng hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật khu dân cư tại tổ 5 (khu vực Trung tâm truyền dẫn sóng phát thanh cũ), phường Chiềng Sinh, được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1962 /QĐ-UBND, ngày 10/8/2018. Dự án do Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh làm chủ đầu tư, với 2 hạng mục:  Hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật khu dân cư tại tổ 5, phường Chiềng Sinh và Trạm truyền dẫn sóng phát thanh tại bản Lọng Bon, bản Hìn (nay là tổ 3) phường Chiềng An (thành phố Sơn La). Đối với hạng mục Trạm truyền dẫn sóng phát thanh hiện đã đầu tư xây dựng hoàn thành cơ sở hạ tầng, tháo dỡ, di chuyển, lắp đặt hoàn chỉnh và phát sóng tại vị trí mới. Đối với hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật khu dân cư tại tổ 5, phường Chiềng Sinh: Chủ đầu tư đã tiếp nhận 4,3 ha đất Trạm truyền dẫn phát sóng cũ của Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh tại phường Chiềng Sinh và khởi công công trình. Còn khoảng 6,79 ha đất trong quy hoạch và khoảng 1 ha đất ổn định mái taluy, UBND thành phố Sơn La chưa ban hành quyết định thu hồi.


Để đảm bảo tiến độ dự án hoàn thành trong năm 2020, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu chủ đầu tư phối hợp với Thành phố tập trung hoàn thiện công tác giải phóng mặt bằng. Chỉ đạo nhà thầu đảm bảo tiến độ theo kế hoạch để sớm tổ chức đấu giá đất thu hồi ngân sách.


Trọng Vinh (Đài PT-TH tỉnh)

Tìm kiếm theo ngày