Đồng chí Bí thư thành ủy Sơn La kiểm tra tình hình xây dựng nông thôn mới nâng cao tại xã Chiềng Cọ

Ngày 19 tháng 11 năm 2020

Ngày 19/11, đồng chí Hà Trung Chiến, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Bí thư thành ủy đã kiểm tra tình hình triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao tại xã Chiềng Cọ (Thành phố).

 


Đồng chí Bí thư thành ủy thăm mô hình trồng quýt tại bản Ngoại, xã Chiềng Cọ.


Đến nay, xã Chiềng Cọ đã đạt 14/17 tiêu chí nông thôn mới nâng cao, còn 3 tiêu chí chưa đạt là: Giao thông, giáo dục và tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên. Xã Chiềng Cọ kiến nghị với tỉnh, thành phố quan tâm, ưu tiên thứ tự lộ trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, nhất là cơ sở hạ tầng, trọng tâm là làm đường giao thông trục bản, đường ngõ, đường trục chính nội đồng; xây dựng Nhà văn hóa bản Ngoại, công trình cấp nước bản Dầu, bản Ót Nọi. Ngoài ra, tiếp tục tăng cường mở các lớp tập huấn, đào tạo nghề và thực hiện giới thiệu việc làm cho người lao động.


Đồng chí Bí thư thành ủy Sơn La yêu cầu xã Chiềng Cọ tiếp tục phấn đấu duy trì, giữ vững các tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới; phát động toàn dân tham gia phát triển kinh tế từ mô hình hộ gia đình đến kinh tế tập thể, doanh nghiệp, từng bước nâng cao thu nhập; đẩy mạnh các biện pháp duy trì giữ vững vệ sinh môi trường nông thôn. Về việc đầu tư cơ sở hạ tầng, lãnh đạo Thành phố giao cơ quan chuyên môn rà soát kế hoạch đầu tư công, nghiên cứu đề xuất bố trí vốn để triển khai thực hiện theo qui định.

Tìm kiếm theo ngày