Đồn Biên phòng Mường Lạn: Đơn vị tiêu biểu trong việc học và làm theo lời Bác

Ngày 25 tháng 05 năm 2018

Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, những năm qua, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Mường Lạn (Sốp Cộp) luôn phát huy tinh thần đoàn kết, không ngại khó khăn, gian khổ, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới.


 

Các chiến sỹ Đồn Biên phòng Mường Lạn (Sốp Cộp) tặng sách cho học viên lớp xóa mù chữ tại bản Co Muông.

 

Đứng chân trên địa bàn xã Mường Lạn (Sốp Cộp), Đồn Biên phòng Mường Lạn quản lý trên 54 km đường biên giới và 21 mốc quốc giới; được phân công phụ trách 16 bản và 2 điểm dân cư của toàn xã, trong đó có 8 bản đặc biệt khó khăn. Cụ thể hóa Chỉ thị 05, Đảng ủy, Chỉ huy Đồn Biên phòng Mường Lạn đã tổ chức quán triệt cho cán bộ đảng viên, chiến sĩ đơn vị học tập nội dung của Chỉ thị; cụ thể hóa các nội dung, xây dựng kế hoạch, chương trình sát, đúng tình hình thực tế đơn vị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và Nghị quyết Trung ương 5, Nghị quyết Trung ương 6 (Khóa XII)... Tổ chức kiểm tra, đánh giá hàng tháng, kịp thời điều chỉnh, bổ sung các nhiệm vụ.


Qua các buổi sinh hoạt, học tập, các cán bộ, chiến sĩ đơn vị nhận thức rõ việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có ý nghĩa to lớn, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao tinh thần trách nhiệm phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Đặc biệt, đội ngũ cán bộ chủ chốt đơn vị luôn phát huy tính tiên phong gương mẫu trong việc thực hiện các chuẩn mực đạo đức gắn với chức trách, nhiệm vụ được phân công; chủ động tham mưu đề xuất với cấp ủy và chính quyền địa phương trong xây dựng củng cố hệ thống chính trị cơ sở; nắm chắc diễn biến tình hình địa bàn, triển khai đồng bộ, hiệu quả các biện pháp công tác biên phòng. Xây dựng kế hoạch tổ chức các tổ đội tuần tra đường biên, mốc giới, phối hợp lực lượng bảo vệ biên giới của nước bạn Lào bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ an ninh biên giới quốc gia. Duy trì nghiêm túc chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, thường xuyên luyện tập tổ chức các phương án, tình huống đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm. Tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Hiệp định quy chế biên giới Việt Nam - Lào; vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, mạnh dạn sử dụng giống mới, áp dụng kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất trên địa bàn. Đồng thời, đơn vị cũng chú trọng đẩy mạnh phong trào “Thi đua Quyết thắng” gắn với cuộc vận động “Phát huy truyền thống, giữ vững kỷ cương, sống có tình thương, đề cao trách nhiệm”, “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong thực hiện chuyên môn nghiệp vụ.


Sau 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05, đơn vị đã giải quyết, xử lý dứt điểm 103 vụ việc xảy ra tại địa bàn liên quan đến an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; phối hợp với các đơn vị bắt, xử lý 24 vụ án, 30 đối tượng liên quan đến các hành vi mua bán, tàng trữ, vận chuyển và sử dụng trái phép chất ma tuý; thu giữ 3 bánh hêrôin, 3.552 viên ma túy tổng hợp; vận động thu hồi 197 khẩu súng các loại; thành lập 8 tổ tự quản đường biên, mốc giới và 16 tổ tự quản về an ninh trật tự; tổ chức 85 buổi tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho 9.134 lượt người dân. Thực hiện chương trình “Nâng bước em tới trường”, đơn vị đã nhận nuôi 5 cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại địa bàn, nhận đỡ đầu 1 cháu học sinh nước bạn Lào; kêu gọi sự giúp đỡ của nhiều cá nhân, tổ chức hỗ trợ đồ dùng học tập, công cụ hỗ trợ sản xuất nông nghiệp... cho nhân dân trên địa bàn với giá trị trên 1 tỷ đồng; phối hợp mở 2 lớp học xóa mù chữ tại bản Co Muông và bản Nậm Lạnh với tổng số 51 học viên do 2 cán bộ đồn làm giáo viên giảng dạy...


Phát huy những kết quả đã đạt được, cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Mường Lạn tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với các phong trào thi đua, nhân rộng những mô hình hiệu quả; tích cực đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự vùng biên giới. Cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương củng cố hệ thống chính trị, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, tăng cường thế trận biên phòng toàn dân ngày càng vững chắc.

Tìm kiếm theo ngày