Đối thoại xây dựng chính sách hỗ trợ phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh

Ngày 21 tháng 06 năm 2022

Ngày 21/6, đồng chí Nguyễn Thái Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã chủ trì Hội nghị đối thoại về xây dựng chính sách hỗ trợ phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2022-2026. Dự Hội nghị có đại diện một số sở, ban, ngành của tỉnh; đại diện các doanh nghiệp, HTX, hộ gia đình hoạt động du lịch.Hội nghị đối thoại về xây dựng chính sách hỗ trợ phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2022-2026.


Tại Hội nghị, lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã thông tin dự thảo Nghị quyết quy định một số chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2022-2026, gồm các chính sách hỗ trợ phát triển sản phẩm du lịch, xúc tiến quảng bá du lịch, nguồn nhân lực, du lịch cộng đồng. Theo đó, đối với chính sách hỗ trợ phát triển sản phẩm du lịch, đã đề xuất mức hỗ trợ cụ thể đối với khu du lịch đạt chuẩn;  số lượng hỗ trợ là 1 khu/năm; mỗi năm hỗ trợ 6 điểm du lịch, bản du lịch cộng đồng đạt chuẩn; hỗ trợ đối với khách sạn đạt chuẩn 5 sao với số lượng 1 khách sạn/năm; khách sạn đạt chuẩn 4 sao hỗ trợ 2 khách sạn/năm...Lãnh đạo Hiệp hội Du lịch tỉnh phát biểu tại Hội nghị.


Đối với chính sách hỗ trợ xúc tiến quảng bá du lịch, tập trung hỗ trợ xây dựng, phát triển, truyền thông thương hiệu du lịch Sơn La thông qua các cuộc thi nghiệp vụ du lịch thường xuyên; hỗ trợ truyền thông, quảng bá, xúc tiến du lịch tại các thị trường tiềm năng trong nước...


Về chính sách phát triển nguồn nhân lực, tập trung hỗ trợ người tham gia khóa đào tạo nghề đến 3 tháng theo mức thu học phí của cơ sở đào tạo nghề nghiệp và thời gian học nghề thực tế tối đa không quá 4,5 triệu đồng/người/khóa, nhưng mỗi năm không quá 30 người và hỗ trợ không quá 1,5 triệu đồng/người/khóa đối với người tham gia khóa đào tạo nghề trên 3 tháng...Lãnh đạo UBND thành phố Sơn La góp ý vào dự thảo Nghị quyết.


Đối với chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng, quy định mức hỗ trợ kinh phí cho bản có tiềm năng, lợi thế phát triển du lịch cộng đồng, có trong quy hoạch hoặc đề án phát triển du lịch của tỉnh, số lượng 3 bản/năm; hỗ trợ không quá 10 homestay/năm; hỗ trợ đầu tư lắp đặt wifi miễn phí 3 năm, nhưng tối đa không quá 3 điểm phát sóng/bản du lịch cộng đồng...


Các đại biểu nhất trí cao với dự thảo nghị quyết trình tại Hội nghị, cũng như sự cần thiết của các chính sách hỗ trợ phát triển du lịch trên địa bàn. Đồng thời, đề nghị cơ quan soạn thảo làm rõ thêm các quy định về nội dung số lượng đào tạo nghề; bổ sung nội dung hỗ trợ chính sách vay vốn cho các doanh nghiệp, hộ kinh doanh trong lĩnh vực du lịch; đề nghị điều chỉnh hỗ trợ khách sạn từ 3 sao trở lên thay vì điều chỉnh khách sạn từ 4 sao; hỗ trợ chuyển đổi số, maketting các dịch vụ du lịch; bổ sung quy định về trình tự thủ tục, hồ sơ hỗ trợ phát triển du lịch đối với các đối tượng quy định tại dự thảo...


Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thái Hưng đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chủ trì soạn thảo dự thảo Nghị quyết và các ban HĐND tỉnh, các sở, ngành liên quan tiếp tục rà soát các quy định về chính sách hỗ trợ phát triển du lịch của Trung ương để chính sách không chồng chéo; nghiên cứu tiếp thu ý kiến tham gia tại Hội nghị này để hoàn thiện dự thảo Nghị quyết và các tài liệu có liên quan, đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tiễn và nguồn lực của địa phương, trong đó quan tâm đến các chính sách hỗ trợ chính sách vay vốn cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong lĩnh vực du lịch, hỗ trợ chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ, quảng bá du lịch…; đảm bảo quy trình, thủ tục, thời gian theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, trình Kỳ họp thường lệ lần thứ 5 của HĐND tỉnh xem xét, quyết định.

Tìm kiếm theo ngày